Pán vodič, vypili ste si?

EÚ sa nevie dohodnúť ohľadne riešenia problému alkoholu za volantom.

Krátka správa

Zo 41 000 smrteľných prípadov, ku ktorým dôjde ročne na európskych cestách pripadá na tie, ktoré súvisia s požitím alkoholu 13 – 17 tisíc. Riešenie tohto problému sa stalo prioritou EÚ, MVO a výrobcov alkoholických nápojov.

Parlamentný výbor pre dopravu odobril správu, ktorá odporúča Komisii navrhnúť horný limit 0,5 promile alkoholu v krvi vodičov. Viacerí poslanci EP navrhovali nulový limit pre vodičov začiatočníkov a vodičov z povolania, ktorí pracujú vo verejnej doprave. Tieto pozmeňujúce návrhy však zamietli poslanci v hlasovaní 22. novembra 2006.

Nahnevaný hovorca Zelených pre agendu dopravy uviedol: „Vzhľadom na nespochybniteľné riziko spôsobované jazdou pod vplyvom alkoholom je hanbou, že väčšina europoslancov je proti celoeurópskemu limitu hladiny alkoholu u vodičov“.

Aj keby boli zmeny akceptované, súčasné stanovisko Komisie ohľadne „Znižovania nebezpečenstva spôsobeného alkoholom” opätovne potvrdzuje, že alkoholová politika spadá pod národné kompetencie, ktorá umožňuje Komisii zohrávať iba úlohu koordinátora.

V snahe navrhnúť politické riešenia pre znižovanie počtu priestupkov súvisiacich s alkoholom za volantom začalo realizovať záujmové združenie pre bezpečnosť cestnej premávky ETSC výskumný program v partnerstve so svetovými producentmi nápojov Diageo – ktorí produkujú alkohol značiek ako sú Smirnoff, Johnie Walker, Baileys a Guiness. Program sa bude zameriavať na vodičov, ktorí pravidelne sadajú za volant s vysokým promile alkoholu v krvi a na mladých a čerstvých vodičov. Výkonný riaditeľ Diageo Paul Walsh uviedol: „ Toto nové partnerstvo s ETSC zohrá kľúčovú úlohu pri šírení informácii medzi verejnosťou, ktorými sa podporuje riešenie problému alkoholu u vodičov.“

Do roku 2010 chce Únia zredukovať počet úmrtí na cestách na 25 000, no i napriek tomu stojí v súčasnosti lepšie ako USA, kde je počet úmrtí na milión obyvateľov približne 1,5 násobne vyšší. Európa a Spojené štáty zastávajú rôzny postoj k dostupnosti alkoholu medzi mladými ľuďmi. Spojené štáty trvajú na tom, že alkohol smú požívať osoby staršie ako 21 rokov, ale majú oveľa benevolentnejší prístup k obsahu alkoholu v krvi vodičov. V EÚ sa vzťahujú na alkoholov u vodičov prísnejšie pravidlá, ale povoľuje sa mladým začať s pitím oveľa skôr.

Ako pre EurActiv uviedla hovorkyňa policajného zboru SR Marta Bujňáková, na Slovensku platí v súčasnosti nulová tolerancia pre požitie alkoholu podľa platného zákona o premávke na cestných komunikáciách. Isté fyziologické danosti ľudského organizmu však môžu vykázať v dychovej skúške istý podiel alkoholu, ktorý nemusí súvisieť priamo s pitím. Ak by EÚ zaviedla smernicou európsky limit, ktorý by bol odlišný od národného, SR bude svoje nariadenie v súlade s ním harmonizovať. Bujňáková však podčiarkla, že pri preplnených cestách je otupenie pozornosti veľkým rizikom a nebezpečenstvom a aj samotné štatistiky úmrtí za posledný víkend sú toho dôkazom.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA