Počet osôb infikovaných HIV sa zvyšuje

Európsky parlament diskutoval o akčnom pláne boja proti HIV. Počet osôb, ktoré sú nim v Európe infikované, sa neustále zvyšuje.

Krátka správa

Europoslanci na plenárnom zasadnutí EP diskutovali o akčnom pláne Európskej komisie pre boj s vírusom HIV. Správu k plánu Komisie na roky 2005 – 2009 vypracoval Georgs Andrejevs (ALDE).

Šírenie vírusu HIV v Európe sa zatiaľ nepodarilo zastaviť. V roku 1998 bolo v západnej Európe diagnostikovaných 42 nových nákaz na jeden milión obyvateľov, v roku 2006 až 74. Každý rok teda pribudlo 26 000 nových prípadov k 700 000 už nakazených. Polovicu nových prípadov nakazenia tvoria ľudia mladší ako 25 rokov

Ešte výraznejší je ale nárast vo východnej Európe a strednej Ázii. Len za rok 2006 zaznamenaných 270 000 nových prípadov, 90% z nich v Rusku a na Ukrajine.

Rast nakazených sa prejavil aj na Slovensku. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácia bolo od roku 1985, keď sa nákaza začala u nás  sledovať, do roku 2006 zaznamenaných spolu 158 HIV pozitívnych ľudí, z ktorých 40 ochorelo na AIDS a 25 z nich zomrelo. Najviac pacientov je vo vekovej skupine 25-29 rokov. Podľa slovenskej europoslankyne Ireny Belohorskej (NI) je však nakazených v skutočnosti omnoho viac: „Na Slovensku sa odhaduje, že v skutočnosti tu žije desaťkrát viac infikovaných pacientov ako uvádzajú oficiálne štatistiky, čiže asi 1500 ľudí“, konštatovala vo vystúpení v EP.

Prevláda tiež neinformovanosť o problematike. Podľa výskumu Eurobarometra z februára 2006 si napríklad 42 % občanov EÚ stále myslí, že od osoby, ktorá má AIDS alebo je HIV pozitívna, sa dá nakaziť pri pití z pohára.

Hoci je na trhu už niekoľko rokov viacero liekov, ktoré spomaľujú rozvoj choroby, neexistuje žiadna vakcína ani liek, ktorý by zabezpečil úplné vyliečenie. Najúčinnejšou zbraňou je preto stále prevencia. Belohorská vo svojom vystúpení navrhla ako jedno z riešení aj „jasné definovanie pravidiel používania štrukturálnych fondov a sociálnych fondov pre projekty alebo programy súvisiace s HIV/AIDS a aby sa využili dostupné zdroje FP7 (siedmeho rámcového výskumného programu) na ďalšie projekty týkajúce sa vývoja nových inovačných liekov, vakcín a mikrobicídov proti retrovírusom“.

Max van der Berg (SES), podpredseda Výboru pre rozvoj v EP a hovorca Socialistickej skupiny v otázkach rozvojovej politiky, upozornil na mimoriadne zlú situáciu v rozvojovom svete: “V súčasnosti žije s HIV 40 miliónov ľudí, z toho viac ako 95% v rozvojovom svete, a z nich viac ako 70% v subsaharskej Afrike.” Žiada preto zvýšenie finančnej podpory zdravia z EÚ a členských krajín. Okrem toho je urgentne potrebné podporiť financiami a regulačným rámcom výskum vakcíny, pričom “takáto vakcína musí byť dostupná na celom svete”.


Séria článkov venovaných témam aprílového zasadnutia EP vznikla aj vďaka príspevku Európskeho parlamentu, ktorý umožnil účasť redaktora EurActiv.sk priamo na plenárnom zasadnutí.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA