Poslanci EP žiadajú zdravotné služby v Bolkensteinovej smernici

Prekvapivo skončilo hlasovanie v parlamentnom výbore pre vnútorný trh. Schválil správu, ktorou vyzýva EK, aby opätovne zaradila zdravotné služby do smernice o službách.

Pozadie

Verejné a súkromné poskytovanie zdravotnej starostlivosti boli vyňaté z Bolkensteinovej smernice (Smernice o službách v rámci vnútorného trhu), prijatej vlani v decembri.

Otázky

Výbor EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO) prijal iniciatívnu správu 8. mája 2007, ktorá posudzuje dopady vyňatia zdravotných služieb zo smernice o službách.

Pozmeňujúci návrh číslo 172 holandského poslanca Toine Manders (ALDE)
„vyzýva Komisiu, aby Parlamentu predložila návrh na opätovné zaradenie
zdravotníckych služieb do smernice 2006/123/ES a návrh na kodifikáciu rozhodnutí Európskeho súdneho dvora o právach európskych občanov”.

Pozmeňujúci návrh bol prijatý tesnou pravicovou väčšinou (EPP-ED, ALDE) – 28 hlasmi, 18 poslancov bolo proti (PES, Zelení, GUE/NGL) a 2 poslanci na hlasovaní chýbali.

Pozície:

Hovorkyňa EPP-ED, Charlotte Cederschiöld, uviedla, že správa ukazuje, ako je možné dosiahnuť pre pacientov viac slobôd a  uľahčiť im prístup k najlepšej starostlivosti všade v Európe, nielen v ich krajine. Výbor pre vnútorný trh podľa Cederschiöld zohráva takto významnú úlohu pre ochranu spotrebiteľov voči ministrom financií, ktorí právo pacientov na lepší zdravotný stav chcú limitovať. Ďalej dodala, že odpor

No ani EPP-ED nebola v hlasovaní celkom jednotná, Marianne Thyssen, podpredsedníčka skupiny EPP-ED, hlasovala proti správe. “Odmietam podporiť text, ktorý obsahuje taký nezmyselný paragraf  a ktorý ide manifestačne proti významnému rozhodnutiu, ktoré urobil EP pred tým.” 

Martin Schulz (predseda frakcie PES) uvidel: “Pán Daul (Joseph Daul, predseda EPP-ED) prisľúbil, že jeho skupina nepodporí hlasovanie svojich poslancov. Je to lojálne k dohode so socialistickou skupinou, že zdravotné služby majú ostať mimo dosahu smernice o službách.”  

Spravodajkyňa, poslankyňa Bernadette Vergnaud (PES, FR), hlasoval proti svojej správe. 

Zelení poslanci Heide Rühle a Pierre Jonckheer odsúdili hlasovanie a označili ho ako “pokus EPP-ED a ALDE poslancov prepašovať zdravotníctvo späť do smernice o službách “. 

“Parlament jasne odmietol začlenenie zdravotných služieb kvôli obavám, že dočasné riešenie kľúčovej verejnej služby by mohlo byť podkopané. Nič sa medzitým nezmenilo a dúfame, že plénum v hlasovaní odmietne každý návrh, ktorý chce verejné zdravie posudzovať ako komerčnú službu,” uviedli.

Tieňový spravodajca GUE/NGL Soren Bo Sondergaard popísala túto správu ako “totálnu katastrofu”. “Vylúčenie zdravotných služieb zo smernice o službách, vyhralo sa veľmi ťažko mobilizáciou odborov a sociálnym protestom proti pôvodnému “Bolkensteinovému” návrhu, “je to veľké riziko,” uviedol.

Ďalší vývoj:

  • Parlament bude o správe hlasovať 24. mája 2007.
  • Ak bude prijaté, je to na Komisii, či podnikne ďalšie kroky, nakoľko iniciatívne správy EP nie sú záväzné

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA