Pozor na falošné lieky

Komisia varuje spotrebiteľov pred nelegálnym liekom proti obezite, ktorý sa v súčasnosti dá kúpiť cez internet. Liek neprešiel procesom hodnotenia bezpečnosti Európskeho úradu pre liečivá.

 

Pozadie

Napodobeniny liekov tvoria podľa Komisie 5-7% svetového trhu. Tento jav prináša členským štátom každoročne straty na daniach, znamená stratu príjmov pre farmaceutické spoločnosti a poškodzuje ich imidž a imidž ich výrobkov. Zároveň je príčinou znižovania počtu pracovných miest, najmä vo farmaceutickom sektore, a ohrozuje bezpečnosť spotrebiteľov.

Aktuálny prieskum odhalil za obdobie 2000-2005 170 liečiv, distribuovaných falošnými kanálmi, najmú prostredníctvom internetu. Medzi „najpopulárnejšie“ ilegálne lieky patria lifestylové lieky, rastové hormóny, používané pri kulturistike, a lieky na spanie. Predávajú saj aj nelegálne kópie patentovaných liekov ako Viagra alebo Tamiflu.

Otázky

Komisia vydala varovanie, týkajúce sa falošného lieku proti obezite, ktorý sa v súčasností dá kúpiť cez internet. Liek s názvom rimonabant je v súčasnosti v procese hodnotenia kvality, bezpečnosti a účinnosti Európskym úradom pre liečivá (EMEA), ktorá ho zatiaľ neautorizovala. Pacienti, ktorí si kúpia tento zatiaľ neschválený liek tak môžu ohroziť svoje zdravie.

Liek vyvinula spoločnosť Sanofi Aventis a po schválení by sa mal predávať pod názvom Acomplia.

Výbor expertov Rady Európy publikoval v roku 2003 vzor informačného letáku “Lieky a Internet” a odporučil liekovým agentúram jeho využitie. Leták je určený na upriamenie pozornosti internetového užívateľa na nebezpečenstvá nákupu liekov cez internet. Poskytuje jednoduchý pohľad na rozlíšenie pochybných od spoľahlivých informácií o liekoch a varuje pred nebezpečnými príznakmi zadováženia si liekov cez internet.

Vzorový informačný leták bol kompletizovaný, preložený a zverejnený viacerými liekovými agentúrami členských krajín Čiastkovej dohody v oblasti sociálnych vecí a verejného zdravia (Partial Agreement in the Social and Public Health Field Council of Europe). Obsahuje niekoľko základných otázok, ktoré by si mal spotrebiteľ pri nákupe lieku cez internet zodpovedať:

 • viete kto je autor? (meno a profesionálna kvalifikácia autora alebo organizácie)
 • overenie existencie kontaktnej informácie (kompletná adresa)
 • dostáva sa vám spoľahlivá, úplná a aktuálna informácia?
 • Informácia musí upozorňovať na riziko aj úžitok (dátum revízie alebo prepracovania, referencie na originálne zdroje)
 • žiadne prepojenie na nespoľahlivé stránky
 • informácie z iných zdrojov a od svojho lekára alebo lekárnika
 • uspokojuje liek vaše potreby?
 • komu je určená informácia? ( zdravotníci, obchodné agenti, širšia verejnosť/ užívatelia)
 • odvoláva sa stránka na Code of Conduct alebo má znázornený znak alebo symbol kvality?
 • spomínajú sa zákony?

Leták obsahuje aj podozrivé príznaky, že liek nie je originál:

 • zaručujú sa rýchle a senzačné výsledky
 • zázračná liečba alebo tajný recept
 • vyjadrenia o úplnej bezrizikovosti a neprítomnosť informácie o vedľajších účinkoch
 • osobné odporúčania rsp. vyjadrenia “expertov”
 • účinnosť prípravku pre široké spektrum indikácií rsp pre každého
 • miesta bez úplnej adresy- iba e-mail kontakt
 • agresívne komerčné správanie (napr. nemožno odísť zo stránky)

Leták odporúča, aby sa spotrebitelia vyhli riziku ohrozenia zdravia napr. pri nákupe na nelegálnych predajných miestach (zahraničné stránky).

Varuje pred:

 • nedostatkom kvality, účinnosti , bezpečnosti ( riziko faľšovaných liekov, preexpirovaných liekov, predávkovania rsp. poddávkovania, neschválených liekov)
 • mrhaním peniazmi ( nedá sa reklamovať ani sa sťažovať- nevymáhateľné investície)
 • nesprávnou diagnózou, zavádzajúcimi radami, pred liekmi škodlivými pre stav pacienta, nevhodným liečením
 • zavádzajúcimi informáciami
 • nedostatkom informácií, zaujatými alebo zlými informáciami

V závere leták odporúča vyhľadávať bezpečné lieky a nakupovať iba lieky schválené kompetentnou autoritou. Kvalitné lieky sú pripravované oprávnenými osobami a cez schválené bezpečné predajné cesty, kontrolované zodpovednou autoritou.

Pozície

Komisár pre podnikanie a priemysel Günter Verheugen uviedol, že je „vyľakaný zvyšujúcim sa počtom falošných liekov, predávaných prostredníctvom internetu. Znamenajú skutočné ohrozenie zdravia pacientov.“

„Spoločnosť Pfizer je veľmi znepokojená nárastom výskytu falošných liekov, ktorý ohrozuje životy a zdravie pacientov v Európe i na celom svete,“ vyhlásil riaditeľ európskeho predaja Pfizeru Julian Mount. „Nelegálny internetový predaj je však iba časťou problému. Napodobeniny liekov sa dostali už aj do legálneho dodávateľského reťazca v Európe.“ Pfizer je najviac znepokojený infiltráciou nelegálnych liekov do legitímnej dodávateľskej siete v Európe prostredníctvom činnosti predajcov liekov. „Pre pacientov je mimoriadne ťažké odhaliť, že liek nie je pravý, ak je distribuovaný prostredníctvom dôveryhodných zdrojov,“ povedal Mount.

Americká obchodná komora v Európskej únii (AmCham EU) „jednoznačne tvrdí, že spotrebiteľ by mal byť informovaný o potenciálnych zdravotných a bezpečnostných rizikách falošných produktov prostredníctvom cielených mediálnych kampaní, do ktorých by mali byť zapojení kľúčoví aktéri ako EÚ a priemysel.“ AmCham EU „podporuje úsilie Komisie posilniť boj proti falšovaniu a pirátstvu v Európe.”

Slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv (na svojej stránke uvádza, že väčšina informácií o liekoch na internete je “jednostranná, nespoľahlivá alebo jednoducho zavádzajúca a zlá.” “Analýzou bolo preukázané, že veľa liekov distribuovaných cez internet je nedostatočnej kvality a obsahujú buď príliš málo alebo priveľa účinnej látky alebo nesprávne liečivo. Často sú preexpirované alebo falšované. Mnohé z týchto liekov neboli posúdené kompetentnou autoritou s ohľadom na ich bezpečnosť, kvalitu a účinnosť.” 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA