Prielom vo výskume embryonálnych buniek?

Vedci našli spôsob, ako vytvoriť ľudské embryonálne kmeňové bunky bez ničenia embryí.

 

Krátka správa

Americká biotechnologická spoločnosť Advanced Cell Technology (Pokrokové bunkové technológie) 23. augusta 2006 oznámila, že jej vedci objavili prelomovú techniku pestovania ľudských zárodočných buniek z niekoľkodňových ľudských embryí bez toho, aby došlo k ničeniu embryí.

Diskusia o návrhu Komisie v oblasti FP7 o podpore výskumu embryonálnych zárodočných buniek z prostriedkov EÚ v Parlamente a Rade bola poznačená kontroverziami, súvisiacimi s etickými otázkami spojenými s ničením embryí. Obe inštitúcie financovanie z európskych zdrojov nakoniec schválili v prvom čítaní. Najnovší prielom vo výskume embryonálnych zárodočných buniek možno prinesie viac podpory pre tento typ výskumu ešte pred druhým čítaním.

Nová technika, pozostávajúca z odobratia jednej z ôsmich buniek z trojdňového embrya namiesto zničenia päťdňového embrya s približne 150 bunkami si však už vyslúžila kritiku za nedostatok medicínskych dôkazov o tom, či sa z plodu po odobratí jednej z buniek vyvinie normálne dieťa. Používanie tejto metódy by navyše vyžadovalo etický súhlas rodičov s darovaním bunky.

Embryonálna zárodočná bunka má schopnosť vyvinúť sa na akýkoľvek druh tkaniva v tele. Vedci preto dúfajú, že ich prostredníctvom budú môcť vyvíjať nové mozgové bunky, žily, kosti, či dokonca celé orgány, a že nájdu liečbu pre ochorenia ako Parkinsonova choroba, rakovina či cukrovka.

V mnohých členských štátoch EÚ je embryonálny výskum a výskum embryonálnych zárodočných buniek ilegálny. „Je absolútne neprijateľné, aby tak eticky kontroverzný výskum financovali daňoví poplatníci všetkých členských štátov EÚ,” tvrdí slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS-ED), ktorý sa zaoberá bioetikou.

Financovanie výskumu embryonálnych kmeňových buniek v súlade s ustanoveniami Siedmeho rámcového programu pre vedu a výskum (FP7) pokračuje podľa súčasnej praxe individuálneho prístupu ku každému jednotlivému prípadu a zakazuje výskum, zameraný na klonovanie ľudí a výskum, ktorého dôsledkom by boli dedičné zmeny. Nebude financovaná žiadna aktivita, ktorá je zakázaná vo všetkých členských štátoch, a výskumné projekty, týkajúce sa embryonálnych kmeňových buniek, budú posudzované iba v krajinách, kde je takýto výskum legálny.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA