Propagácia linky 112 je slabá, tvrdí EP

V Európe platí jednotné telefónne číslo tiesňového volania 112. Aj vo svetle nedávnych živelných katastrof viac ako 500 europoslancov podpísalo písomné vyhlásenie žiadajúce EÚ aby sa zabezpečila jeho kvalitnú účinnosť vo všetkých členských krajinách.

Krátka správa

Podľa rokovacieho poriadku EP môže písomné vyhlásenie v rozsahu najviac 200 slov predložiť maximálne 5 poslancov. Záležitosť, ktorá je jeho predmetom, pritom musí spadať do rámca činnosti Európskej únie. Písomné vyhlásenia sú následne na určitú dobu umiestnené pred vchod do rokovacej sály Európskeho parlamentu, kde k nim môže pripojiť svoj podpis každý poslanec. Ak vyhlásenie podpíše väčšina všetkých poslancov, predseda o tom informuje Parlament a mená podpísaných poslancov uverejní v zápisnici. 

Európsky parlament v najnovšom vyhlásení, ktoré získalo až 512 podpisov vyzýva členské štáty EÚ, aby využili svoje zdroje na zabezpečenie účinnosti služby čísla 112 v rámci celej Únie a žiada Európsku komisiu, aby zhodnotila skutočný stav využívania tohto čísla. Komisia má podľa europoslancov navyše riešiť problematiku tiesňovej telekomunikácie zapojením všetkých príslušných politík a nasledovať príklad krajín, ktoré ju riešia inovatívnymi spôsobmi.

Predkladatelia vyhlásenia, podpredsedovia Parlamentu Diana Wallis, Gerard Onesta, Alejo Vidal-Quadras a poslanci Marc Tarabella a Dimitrios Papadimoulis uviedli, že tragické živelné pohromy, ktoré toto leto postihli Európu, sú pripomenutím dôležitosti informovanosti obyvateľstva o existencii celoeurópsky platnej tiesňovej linky. Preto je podľa nich potrebné zvyšovať povedomie občanov o tomto čísle a zabezpečiť, aby sa všetky volania dôsledne vybavili.

“Teraz, keď Parlament prijal naše písomné vyhlásenie, očakávame od Európskej komisie, že zavedie Európsky deň propagovania linky 112 (každoročne 11. 2.) a bezodkladne začne vyhodnocovanie fungovania služby na čísle 112 vo všetkých členských krajinách EÚ”, uviedli títo poslanci.

Tiesňové telefónne číslo 112 bolo zriadené v roku 1991. Slovenská republika ho začala využívať v januári 2003 a v súčasnosti sa už používa vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie.
 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA