Rada: maďarské embargo na GMO platí naďalej

Ministri EÚ včera rozhodli podobne ako už v decembri - v prospech členskej krajiny a zákazu dovozu geneticky modifikovaných organizmov.

Krátka správa

Ministri životného prostredia včera zamietli návrh Komisie na zrušenie zákazu dovozu geneticky modifikovanej kukurice do Maďarska. Rozhodla tak napriek odporúčaniu  Komisie, ktorá Maďarsko vyzvala zákaz zrušiť.

V roku 2005 uvalil náš južný sused zákaz na dovoz geneticky modifikovaných organizmov (GMO), na odrodu kukurice MON810 z produkcie americkej skupiny Monsanto. MON 810 obsahuje toxín, ktorý je schopné chrániť rastliny pred škodcami. Toto je jediný typ kukurice, ktorý má povolenie na predaj na trhoch EÚ.

Rada včera rozhodla podobne, ako v prípade Rakúska, ktoré v svojej legislatíve zakazuje dovoz tohto typu poľnohospodárskych rastlín. V rámci európskej legislatívy majú členské štáty právo uvaliť na import GMO dočasné embargo, ak vedia preukázať ich riziko vedeckými dôkazmi. Platí to aj v prípade, keď sú tieto plodiny zaradené do katalógu povolených osív. Ministri už druhýkrát odmietli návrh Komisie, preto bude musieť Brusel zvážiť, či legislatívu v oblasti GMO nezmení, aby podobným situáciám predišiel.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority/EFSA) na základe smernice z roku 2001 zodpovedá za posudzovanie bezpečnosti dovážaných alebo pestovaných plodín. Tvrdí, že obavy Rakúšanov a Maďarov sú „vedecky nepodložené“ a neexistuje žiadny dôvod pre obavy z negatívnych dopadov dovozu modifikovanej kukurice na zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie. Na základe odporúčania úradu Komisia vyzvala Maďarsko i Rakúsko k odstráneniu zákazu. V minulosti sa Komisia v podobnej otázke sporila už aj s Gréckom. 

Tlak na Komisiu vyvíja predovšetkým Svetová obchodná organizácia (WTO), ktorá v minulosti viedla s EÚ boj o dovozy GMO. Najviac geneticky upravených plodín pestujú americkí farmári – na viac ako 45 miliónoch ha. Väčšina pestovateľov GMO je zo zámorských krajín. Podľa názoru WTO sú dočasné bezpečnostné opatrenia štátov Únie neospravedlniteľné.

Na Slovensku platí zákon o používaní genetických technológií a GMO a vyhláška upravuje schvaľovanie a uvádzanie GMO na náš trh. Štát vydáva súhlas na používanie uvedenej technológie v uzatvorených priestoroch, jej uvoľňovanie do životného prostredia a uvádzanie na trh. Tento zákon spĺňa kritériá EÚ. Potraviny z GMO upravuje zákon o potravinách a Potravinový kódex SR a ich schvaľovanie koordinuje Komisia pre biologickú bezpečnosť pri ministerstve životného prostredia. Jej členom je aj  Úrad verejného zdravotníctva, ktorý má kompetencie pri posudzovaní medicínskeho hľadiska.

Biotechnológovia predpokladajú, že práve GMO môžu vyriešiť viaceré problémy dostatku potravín rozvojových krajín. Vedci počítajú okrem rastlín aj s veľkým rozvojom využitia GMO vo farmácii a priemysle.

Proti využívaniu GMO aktívne vystupujú viaceré mimovládne organizácie, ktoré spochybňujú ich bezpečnosť. Podľa Martiny Badidovej, koordinátorky genetickej kampane hnutia Greenpeace je to “správne rozhodnutie” Rady a “teší sa na deň, keď aj Európska komisia začne uprednostňovať záujmy svojich obyvateľov pred záujmami amerických poľnohospodárov, biotechnologických lobbistov a WTO“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA