Rakovina: dôležitý je organizovaný skríning

V Lugane sa uskutočnila konferencia konferencie Európskej onkologickej spoločnosti (ESMO), ktorá slúži ako významné fórum výmeny poznatkov pre začínajúcich i skúsených onkológov.

Krátka správa

Konferencia ponúkla širokú platformu pre skúsených ale aj začínajúcich onkológov na rozšírenie si svojich poznatkov o hlavných typoch nádorov prostredníctvom prednášok významných rečníkov z oblasti klinického výskumu a vývoja a rovnako vytvorila dobrý priestor  na vzájomnú výmenu praktických skúseností účastníkov. Súčasťou podujatia bolo aj niekoľko prednášok zameraných najmä na mladých, začínajúcich onkológov.

Na konferencii sa zúčastnila a vystúpila aj europoslankyňa Irena Belohorská (NI). V príspevku na tému „Starostlivosť o pacientov chorých na rakovinu v Európe“ upozornila, že rakovina stále zostáva druhou najčastejšou príčinou úmrtí v Európe (každý deň zomrie 3 185 obyvateľov Európy) a počet ochorení narastá (v roku 2006 bolo diagnostikovaných 3,2 mil. nových prípadov, v roku 2004 to bolo 2,9 mil.). Podľa Ireny Belohorskej je „organizovaný skríning základným nástrojom pre členské štáty ak chcú byť úspešné pri znižovaní miery úmrtnosti na rakovinu“. Keďže zdravotníctvo je stále v kompetencií členských štátov, Európska únia môže vydávať len odporúčania ale  v skutočnosti nemá nástroje na implementáciu skríningových programov.  „Ministri zdravotníctva sa pravidelne stretávajú v Bruseli na zasadnutiach Rady, dohodnú určité ciele, ktoré by sa mali dosiahnuť ale chýba skutočná vynútiteľnosť takýchto výstupov zasadnutí“. 

Len 7 členských štátov EÚ má národné programy skríningového vyšetrenia na rakovinu kŕčka maternice aj napriek tomu, že takéto vyšetrenie môže znížiť chorobnosť až o 80%.  „EÚ sa musí zamerať na prevenciu a to nielen z dôvodu medicínskeho ale aj z ekonomických dôvodov. Skríning je lacnejší ako liečba, ktorá je v prípade rakoviny veľmi nákladná“.

Ako ďalej Irena Belohorská uviedla: „Dnes existujú veľké rozdiely medzi členskými krajinami EÚ, napr. slovenská pacientka s rakovinou prsníka ma o 30% nižšiu šancu na prežitie ako má pacientka vo Švédsku. Každý obyvateľ EÚ musí mať právo na rovnaký prístup k prevencii ale aj k moderným liečebným postupom a preto je tento stav neakceptovateľný“.

Vo svojom druhom príspevku k téme  „Čo môžu dosiahnuť združenia pacientov?“, konštatovala, že združenia pacientov sú skutočne veľmi dôležitým elementom pri vytváraní európskej legislatívy.  Existuje však veľa združení pacientov, ktoré oslovujú politikov ale nie sú  zjednotené a takýto fragmentovaný prístup nie je pre politika nápomocný. „Je nevyhnutné aby združenia pacientov boli v kontakte nielen s politikmi ale aj lekármi a zdravotnými pracovníkmi. Tieto tri zložky – lekári, pacienti a tvorcovia legislatívy – musia byť zložkami jediného systému, kde jedna nemôže efektívne pracovať bez prispenia druhej“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA