Rakovina pľúc sa podceňuje, informujte sa!

V novembri celosvetová kampaň aj na Slovensku vyvracala mýty a informovala verejnosť o tomto čoraz častejšie sa vyskytujúcim nádorovom ochorení - karcinóme pľúc.

Informovaný človek lepšie dbá o svoje zdravie. “O tom, že rakovina pľúc je tu, je potrebné hovoriť a informovať. Vieme, že ochorenie môže postihnúť nielen nás dospelých, ale aj mladých ľudí. Zdravie nie je len problematikou zdravotníctva, ale svoju zodpovednosť nesie aj ministerstvo školstva. Na niektorých školách sa vyučuje onkologická výchova a počet takýchto škôl by sa mal zvyšovať,” uviedla pri príležitosti začiatku kampane november – Mesiac povedomia o rakovine pľúc – prvá dáma, Silvia Gašparovičová.

Kampaň, ktorá mala podporu troch ministerstiev a Svetovej zdravotníckej organizácie sa širokej verejnosti počas štyroch týždňov svojho trvania snažila sprostredkovať niekoľko posolstiev. Napríklad, že hoci je nádorové ochorenie pľúc závažný stav, nejde o bezvýchodiskovú situáciu. S pokrokom v medicíne a spolu s novou dostupnou liečbou a psychickou podporou okolia sa aj rakovina pľúc dá zvládnuť.

Prvý týždeň osvetovej kampane odštartovalo sadenie stromov „proti rakovine pľúc“, ktoré venoval rezort pôdohospodárstva, významnými osobnosťami. “Naše telo má pľúca a krajina má lesy. Tie sú pľúcami krajiny”, cituje generálneho riaditeľa lesníckej sekcie Ministerstva poľnohospodárstva SR Júliusa Novotného agentúra SITA. Stromy vysadili v priestoroch gymnázia Ladislava Novomestského. 

Druhý týždeň si ľudia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach mohli na vybraných miestach nechať zmerať vitálnu kapacitu pľúc (spirometria) a získať informačné prospekty. Kedže sa do kampane zapojil aj výbor Národnej rady SR pre zdravotníctvo, vitálnu kapacitu merali aj poslancom. Testu sa zúčastnilo 30 – 40 poslancov i zamestnancov NR.

Tretí týždeň aktivít sa sústredil na stredoškolákov. Ako uvádzajú organizátori kampane, nezriedka sa práve deti stretávajú s rakovinou pľúc u svojich rodičov či starých rodičov a práve oni sú pre nich často najväčšou oporou a zdrojom informácií. Cieľom bolo “vyzdvihnúť status rodiny a podporiť zdieľanie ochorenia medzi najbližšími”.

Minister Richard Raši navštívil Gymnázium Ladislava Novomeského a Gymnázium Bajkalská v Bratislave, kde podporil vzdelávanie mládeže v problematike rakoviny pľúc na školách a zapracovanie zdravotníckej problematiky do školských osnov. Onkologička Mária Černá pripravila mladým prednášku o závažnosti rakoviny pľúc. Študenti ministrovi prisľúbili, že prídu do parlamentu podporiť zákon o ochrane nefajčiarov.

Ku koncu kampane navštívil minister zdravotníctva Richard Raši pacientov s diagnózou karcinóm pľúc na onkologickom oddelení FNsP v Ružinove. Príbuzným chorých na rakovinu pľúc bola daná do užívania webová stránka www.rakovinapluc.sk ako aj bezplatná infolinka onkológa číslo 0800 800 702 a do onkologických ambulancií na úrovni celého Slovenska boli distribuované brožúry s informáciami o liečbe rakoviny pľúc.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA