Slovenskí veterinári “európskejší” ako Brusel

Podľa Figeľa je slovenská legislatíva ohľadne zabíjačiek prísnejšia ako samotné nariadenie Bruselu.

Krátka správa 

Od 1. februára 2007 vstupuje do platnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Podľa nej domáce zabíjačky už tiež podliehajú nahláseniu veterinárnej správe minimálne deň vopred. (EurActiv.sk 5. januára 2007).

Milovníci domácich zakáľačiek musia dbať aj o to, aby boli dodržané požiadavky na vyšetrenie prítomnosti, či neprítomnosti červa svalovca – trichinely (z lat. Trichinella spiralis) podľa Nariadenia Európskej komisie č. 2075/2005 z 5. decembra 2005. Na Slovensku je jeho prenos na človeka sporadický a podmienený lokálnymi zvykmi. Najčastejšie však sa môžeme nakaziť pri konzumácii mäsa z diviaka. 

“Kontrola mäsa určeného na domácu spotrebu ide nad rámec povinností platných na celoeurópskej úrovni
Ján Figeľ, eurokomisár

Nariadenie upresňuje osobitné predpisy na úradné kontroly trichinely v mäse a verejnosti bola táto povinnosť médiami predstavená ako požiadavka Bruselu. Ján Figeľ uviedol fakty na pravú mieru a podľa neho „slovenský zákon o veterinárnej starostlivosti vo veci kontroly prítomnosti svalovca v zabíjačkovom mäse určenom na domácu spotrebu ide nad rámec povinností platných na celoeurópskej úrovni.  Platná legislatíva EÚ takúto povinnosť nepozná.” Právo Európskej únie sa veterinárnymi opatreniami vo vzťahu k domácej výrobe a spotrebe mäsa nezaoberá. Platí iba pre tzv. úradné kontroly, ktoré sa týkajú výroby a spracovania mäsa určeného pre trh a verejnú spotrebu.

Voči primeraným opatreniam na zvyšovanie ochrany zdravia obyvateľstva nemožno namietať, ale v uvedenom prípade nie je správne odvolávať sa na požiadavky Európskej únie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA