Spor o OP Zdravotníctvo zažehnaný

Komisárka Danuta Hübner sa dohodla s ministrami Valentovičom a Janušekom na spornom jedenástom operačnom programe NSRR venovanom zdravotníctvu.

Krátka správa:

Podľa informácie hovorcu MVRR Miroslava Bátovského, ktorú poskytol EurActivu sa Slovensko včera dohodlo s Európskou komisiou na podpore Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ) zo štrukturálnych fondov. Komisia mala voči nemu vážne námietky, ktoré adresovala pred časom obom ministrom. Vláda napriek výhradám Komisie pevne zotrvávala v podpore pre jedenástku operačných programov.

Ministri Marian Janušek (MVRR SR, SNS) a Ivan Valentovič (MZ SR, nominant SMER-SD) sa včera stretli v Bruseli s komisárkou pre regionálnu politiku Danutou Hübner, aby si ujasnili pozície a zdôvodnili OPZ. EK nakoniec s návrhom slovenskej vlády súhlasila.

OP Zdravotníctvo sa striedavo objavoval a mizol v jednotlivých verziách návrhov Národného strategického referenčného rámca (NSRR) počas uplynulého roka. Okolo jeho opodstatnenosti panovala kontroverzná mienka. Argumenty proti poukazovali na nízku alokáciu (pôvodne 200, neskôr 250 mil. eur), chýbajúce skúsenosti ministerstva zdravotníctva so štrukturálnymi fondami. Riziko videli viacerí odborníci v slabom synergickom efekte, ktorý mohol byť výraznejší, ak by program figuroval možno pod samostatným opatrením či prioritou, ale vo väčšom operačnom programe. Pozitívne sa vnímal ale fakt, že krajina určila zdravie občana ako významnú prioritu pre spoločnosť. Slovensko nie je jedinou krajinou v EÚ, ktorá investuje sektorovým programom peniaze do zdravotníckeho sektora. V minulom období tak robili napríklad Portugalci, v súčasnom programovom období sa tak sa rozhodli niektoré baltské krajiny, ktoré riešia prostredníctvom eurofondov napríklad problematiku HIV a aj starostlivosť o osoby postihnuté týmto ochorením.

Podporovať sa budú okrem iného aj inovatívne technológie a komplexné riešenia rekonštrukcie zdravotníckych zariadení. Europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED) však vo vyjadrení pre STV ešte vo februári upozornil, že fakultné nemocnice nemajú veľkú šancu tieto prostriedky dostať. Zatiaľ sú štátnou príspevkovou organizáciou, po novom roku by ich však mohli sprivatizovať. Fakultné nemocnice môžu podľa Mikolášika požiadať o prostriedky z EÚ až po ujasnení ich budúcnosti. “Je zodpovednosťou vlády, aby nediskriminovala žiadne subjekty zdravotnícke, či už súkromné alebo v gescii VÚC alebo štátne subjekty”, vyjadril sa pre STV M. Mikolášik.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA