Spotrebitelia nových členských krajín, tešte sa!

Spotrebitelia nie vždy poznajú svoje práva. Na Slovensku, v Českej republike a Slovinsku preto v máji prebieha televízna kampaň EÚ s cieľom zvýšiť povedomie spotrebiteľov o ich právach.

 

Krátka správa

Informačná kampaň Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa (DG SANCO) v nových členských krajinách má za cieľ zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o ich právach a podporiť národné asociácie spotrebiteľov ako zdroje informácií a poradenstva.

Kampaň vyzýva spotrebiteľov, aby boli aktívni a asertívni, a stali sa členmi spotrebiteľských združení. Zároveň spotrebiteľov informuje, že majú rovnaké práva vo svojej domácej krajine i v celej EÚ. Kampaň bude v priebehu roka pokračovať televíznymi spotmi o bezpečnom nakupovaní cez internet a spotrebných úveroch.

Kampane prebiehajú v úzkej spolupráci s národnými združeniami spotrebiteľov. Tieto partnerské organizácie v každej krajine zverejňujú sériu dokumentov o právach spotrebiteľov v kľúčových oblastiach. Séria štyroch informačných podujatí v každej krajine by mala šíriť povedomie o spotrebiteľských právach.

Podobná kampaň prebehla minulý rok v Poľsku. V rámci politiky ochrany spotrebiteľa 2004-2007 sú kampane naplánované pre všetky nové členské štáty. V roku 2007 by sa mali uskutočniť v Maďarsku, na Cypre a na Malte.

26. mája 2006 sa v Bratislave za účasti komisára pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Markosa Kyprianou uskutoční oficiálne otvorenie Európskeho spotrebiteľského centra.

Európske spotrebiteľské centrum (ECC) je špecializovaná organizačná jednotka Ministerstva hospodárstva SR v riadiacej pôsobnosti ministra. Plní úlohu medzičlánku medzi európskymi spotrebiteľmi a Európskou komisiou. Spolupracuje s Európskou komisiou a európskymi spotrebiteľmi pri podpore čo najefektívnejšieho využívania vnútorného trhu a pomáha pri medzištátnych sťažnostiach. Je súčasťou siete Európskych spotrebiteľských centier. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA