Správa identifikovala prekážky v štandardizácii eHealth

Konfliktné štandardy v informačných a komunikačných technológiách (ICT) spôsobujú problémy s interoperabilitou medzi počítačovými zdravotníckymi informačnými systémami. To vedie k zbytočne vysokým nákladom na zdravotnícke služby a k strate možností pre rozvoj priemyslu. Také sú závery prehľadu vývoja v oblasti eHealth v Európskej únii.

Chýbajú “správne” štandardy eHealth pre špecifické aplikácie a príklady ich konkrétneho použitia “, všíma si štúdia, ktorú si nechala vypracovať Európska komisia.

Správa idetifikovala niekoľko prekážok špecifických pre konkrétnych aktérov v procese, ktoré komplikujú prijatie štandardov v eHealth v budúcnosti.

  • Politické prekážky: Rôzne národné a regionálne zdravotné systémy a prístupy k štandartizácii, nízka podpora zo strany vlád pre štandartizáciu a nedostatok incentív pre elektonickú komunikáciu.
  • Prekážky súvisiace s organizáciami, ktoré vyvíjajú štandardy – Standards Development Organisations (SDO): Rozvoju spoločných štandardov bráni súťaživosť medzi rôznymi SDO, ktoré vyvíjajú vlastné štandardy pre eHealth a snažia sa o návratnosť.
  • Prekážky na strane firiem: Podobne ako SDO, firmy z oblasti ICT sa snažia o návrtanosť investícií do štandardizácie. Prijatie všeobecne používaných štandardov môže byť nákladné, zatiaľ čo konfliktné štandardy sú dobré pre biznis spoločností, ktoré predávajú middleware alebo služby, ktoré zabezpečia kompatibilitu systémov.
  • Prekážky na strane používateľov ICT: Pre poskytovateľov zdravotných služieb, ako napríklad pre všeobecých lekárov a nemocnice je indentifikácia najlepších štandardov, konvertovanie existujúcich údajov, ktoré by s nimi korešpondovali ako aj nákup vyššieho softvéru, nákladné.

Správa zdôrazňuje, že „široké využívanie prioritných štandardov by mohlo mať pozitívny vplyv na ekonomický rast a konkurenciu ako aj na globálnu konkurencieschopnosť výrobcov dodávajúcich informačné a komunikačné technológie do zdravotníckeho sektoru“.

Interoperabilná výmena zdravotníckych informácií medzi organizáciami zabezpečujúcimi zdravotnú starostlivosť by mohla viesť k “podstatným čistým úsporám pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj k zlepšeniu kvality služieb a zjednodušeniu procesov v zdravotníckych službách”, tvrdia autori.

S cieľom prekonať prekážky autori navrhujú začať s identifikáciou prioritných štandardov pre strategické systémy a služby eHealth na úrovni EÚ ako aj s podporovaním ich používania. Až potom navrhujú prejsť k špecifickým štandardom a harmonizovaniu konfliktných štandardov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA