Svetový deň zdravia 2006 zameraný na krízu zdravotníckeho personálu

Zdá sa, že najväčšou výzvou pre systémy zdravotníctva väčšiny členských štátov EÚ je nedostatok zdravotníckeho personálu, najmä zdravotných sestier. Nové členské štáty by zas mohol najviac postihnúť odliv zdravotníkov za prácou do zahraničia.

 

Krátka správa

Svetový deň zdravia 2006, ktorý sa každoročne oslavuje 7. apríla, je venovaný kríze zdravotníckeho personálu. „Celý svet trpí chronickým nedostatkom zdravotníckych pracovníkov, čo je výsledkom desaťročí nedostatočných investícií do ich vzdelávania, odbornej prípravy, nízkych platov a nepriaznivého pracovného prostredia a riadenia. Táto situácia má za následok vážny nedostatok kľúčových schopností stúpajúcej úrovne odchodu zamestnancov do iných sektorov, a skorých odchodov do dôchodku, ako aj národnej a medzinárodnej migrácie,“ vysvteľuje Dr. Tim Evans zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Členské štáty EÚ už dnes čelia problémom najímania a udržania si zdravotníckeho personálu, a nedostatok zdravotníkov sa bude zvyšovať vďaka všeobecnému trendu starnutia a znižovania počtu pracovných síl v sektore. Počet lekárov starších ako 45 rokov sa podľa Komisie za obdobie 1995-2000 zvýšil o 57%. Počet mladších lekárov naproti tomu vzrástol iba o 20%.

Situácia v nových členských štátoch môže byť ešte náročnejšia, keďže „ich zdravotníci odchádzajú za prácou do iných členských krajín EÚ,“ uvádza Európske združenie verejného zdravia (EPHA).

„Ak chceme riešiť nedostatok zdravotníckeho personálu v Európe, je jasné, že EÚ potrebuje viac a rozsiahlejšiu odbornú prípravu v oblasti geriatrie. Hlavnou prioritou sa musí stať podpora a harmonizácia geriatrickej prípravy a kvalifikácií v rámci EÚ,“ vyhlásila Dr. Barbro Westerholm z Európskej platformy starších ľudí (AGE).

Najväčším problémom zdravotníkov na Slovensku sú nízke platy. Slovenskí lekári a zdravotné sestry vo fakultných nemocniciach začali 6. apríla prvý ostrý štrajk v dejinách slovenského zdravotníctva, ktorý je časovo neobmedzený a je reakciou na to, že vláda nereagovala na požiadavky lekárov na zvýšenie platov. Štrajkuje sa aj v okolitých európskych krajinách – nemeckí lekári bojujú o 30-percentné zvýšenie tarifných platov a menej nadčasových hodín, v Čechách sa v máji pripravuje štrajk proti nepopulárnemu ministrovi zdravotníctva Davidovi Rathovi.

So svojím príspevkom pri príležitosti Svetového dňa zdravia  vystúpila v Európskom parlamente slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (Nezaradení), ktorá je pôvodným povolaním lekárka:  „Svet si každoročne 7. apríla pripomína Svetový deň zdravia. Ten tohoročný je venovaný zdravotníckym pracovníkom a začína desaťročnicu, ktorá je im venovaná”. Ako uviedla, svet trpí problémami ako nedostatok zdravotníckeho personálu v rozvojových krajinách, malária, HIV, ale aj v Európskej únii, najmä v jej „novej časti“ existujú v zdravotníctve veľké problémy.

Desať nových členských štátov podľa jej slov po vstupe do EÚ pocítilo „odliv mozgov a masové sťahovanie lekárov a zdravotných sestier do západnej Európy“, čo spôsobilo nedostatok počtu lekárov. „Prišli sme hlavne o mladých multilinguálnych ľudí, ktorí sa vďaka atraktívnejším podmienkam v západnej časti Únie rozhodli pracovať tam. Šanca, že sa nám vrátia domov, je minimálna“.

„Smutným faktom“ je podľa Belohorskej to, že „aj v tieto dni, kedy si pripomíname Svetový deň zdravia, je na Slovensku ohlásený veľký štrajk v jednej z najväčších nemocníc a postupne sa pridávajú ďalšie“. Ten vznikol podľa jej slov kvôli neúnosnosti podmienok, v ktorých lekári a zdravotné sestry pracujú. „Plat lekára sa na Slovensku pohybuje medzi 350 až 500 eur mesačne, plat zdravotnej sestry 250 až 300 eur. V týchto podmienkach je teda vôbec prekvapujúce, že náš vysokokvalifikovaný zdravotnícky personál zostáva doma. Za hodinu nočnej služby dostávajú 2 eur, čo je skutočne hanba a musíme sa postarať o to, aby títo ľudia boli adekvátne zaplatení”, ukončila svoj príspevok v pléne poslankyňa Belohorská.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA