Tuberkulóza je späť

Nová správa odhaľuje alarmujúci výskyt tuberkulózy krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Táto vysoko nákazlivá pľúcna choroba znamená významné ohrozením pre verejné zdravie celého európskeho regiónu.

 

Krátka správa

Údaje, zverejnené pri príležitosti Svetového dňa tuberkulózy (TBC) 24. marca 2006 ukázali alarmujúci nárast prípadov tuberkulózy v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu (ZSSR). 12 krajín ZSSR zaznamenalo v roku 2004 105 prípadov na 100 000 obyvateľov. Nové údaje, zverejnené vo vedeckom časopise Eurosurveillance tiež poukazujú na zvyšujúcu sa odolnosť choroby v týchto krajinách voči liekom.

EÚ-25 v roku 2004 zaznamenala spolu 58 833 prípadov tuberkulózy, čo v prepočte znamená 13 prípadov na 100 000 obyvateľov. Najviac ich bolo zaznamenaných v pobaltských štátoch, ktoré zaznamenali výskyt 44-73 prípadov na 100 000 obyvateľov. Čo sa týka Balkánu a Turecka, úroveň sa pohybuje od 19 do 61 prípadov na 100 000 obyvateľov, zatiaľ čo Rumunsko zaznamenalo podstatne vyšší výskyt, až 146 prípadov na 100 000 obyvateľov.

„Musíme zastaviť pokračujúci nárast prípadov tuberkulózy v krajinách bývalého ZSSR. V týchto krajinách pozorujeme výskyt kmeňov TBC, ktoré nereagujú na antibiotiká a vzniká trend spoločného výskytu nákazy HIV a TBC. Ak chceme chrániť verejné zdravie v EÚ, musíme riešiť toto ohrozenie verejného zdravia na našom prahu,“ uviedla riaditeľka Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Žužana Jakab.

V Kodani sa 17.-19. októbra 2006 uskutoční zasadnutie Spoločného ministerského fóra ECDC, WHO Európa a nadchádzajúceho Fínskeho predsedníctva s cieľom mobilizovať politickú reakciu na nebezpečenstvo tuberkulózy vo východnej Európe.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA