Únia sa zaujíma o “osirelé” choroby

Pacienti so zriedkavými chorobami by mali „vystúpiť z tieňa“, povedala eurokomisárka Androulla Vassiliou. Komisia chce podporovať členské štáty aj zhromažďovaním poznatkov na európskej úrovni.

36 miliónv pacientov v Európe trpí chorobou, ktorú je možné označiť za zriedkavú (orphan diseases, od anglického slova “sirota”). Je to stav, ktorý postihne menej než 5 z každých 10 tisíc ľudí. Iným slovami ide o chorobu, ktorá má takú nízku prevalenciu v populácii, že všeobecný lekár, v rušnej mestskej ambulancii sa s ňou nestretne viac než raz za rok.

Podľa Komisie je fragmentácia informácií a vedomostí v európskom priestore dôvodom, pre ktorý by sa malo konať na úrovni EÚ. Prijala spoločnú stratégiu ktorou chce zlepšiť situáciu pacientov trpiacich na zriedkavé choroby.

“Cheme vytiahnuť pacientov so zriedkavými chorobami von z tieňa. Expertíza pri týchto ochoreniach je v Európe veľmi fragmentovaná. Dokonca existencia niektorých ochorení nie je plne uznávaná. To znamená, že tisíce pacientov strávia roky v neistote pred tým, než je ich stav správne diagnostikovaný a liečený”, povedala cyperská eurokomisárka.

Konečný zoznam zriedkavých chorôb neexistuje. Odhaduje sa, že ich je od od 5 do 8 tisíc. Veľa z nich je genetického pôvodu, sú to ale tiež zriedkavé druhy bežnejších chorôb, napríklad rakoviny, auto-imunitné ochorenia a vrodené vývojové chyby.

Kľúčové pre stratégiu, ktorú prijala Komisia sú nasledovné oblasti:

  • Zlepšiť uznanie a vizibilitu problematiky zriedkavých ochorení,
  • podporiť národné plány pre zriedkavé choroby a
  • posilniť spoluprácu a koordináciu v oblasti zriedkavých chorôb na európskej úrovni.

Komisia napríklad plánuje vytvrátať siete centier v rôznych krajinách, ktoré disponujú expertízou. V súčasnosti je v EÚ 10 takýchto centier. Počíta sa tiež s využitím pokroku v oblasti informatizácie zdravotníctva (e-health).

Pre pacientov, ktorí majú tú smolu, že okrem toho, že sú chorí, trpia aj na chorobu, ktoré je nezvyklá, je dôležité, aby boli na trhu dostupné lieky, vhodné pre ich stav. Pre farmaceutické firmy je pochopiteľne výroba liekov pre úzku skupinu ľudí oveľa menej rentabilná.

Ich uvádzanie na trh sa preto musí stumilovať. Tzv. “orphan drugs”, lieky na zriedkavé choroby sú v Európe definované ako “lieky určené pre diagnózu, prevenciu alebo liečbu život ohrozujúcich alebo veľmi vážnych ochorení, ktoré sú zriedkavé a nevyskytujú sa častejšie ako u 5 chorých na 10 000 osôb v Európskej únii alebo lieky, ktoré by sa z ekonomických dôvodov bez výhod nevyvíjali”.

Preto prijala EÚ v roku 2000 nariadenie, ktorá zabezpečuje 10-ročnú trhovú exkluzivitu pre farmaceutické spoločnosti, vyrábajúce lieky na zriedkavé ochorenia, zníženie poplatkov Európskej agentúre pre liečivá (EMEA) a podporu ich výskumu a vývoja. Podľa Komisie toto nariadenie „ďaleko“ prekonalo prvotné očakávania a počas prvých 5 rokov platnosti bolo uvedených na európsky trh 22 nových liečiv (orphan drugs).    

Ďalšie kroky

18. novembra Francúzske predsedníctvo EÚ organizuje v Paríži konferenciu pod názvom “Národné stratégie a plány pre zriedkavé ohorenia v Európe”.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA