Únia vyrazila do boja proti drogám

Medzi Európanmi je stále najobľúbenejší kannabis, nasleduje kokaín, extáza a amfetamíny. Komisia odhalila nový štvorročný akčný plán ako znížiť ponuku aj dopyt.

Akčný plán na roky 2009-2012 si dal za cieľ znížiť ako ponuku tak aj dopyt po ilegálnych drogách. Brusel tiež plánuje verejnosť vzdelávať o nebezpečenstvách spojených s užívaním drog.

Spolu s návrhom akčného plánu zverenila Komisia aj drogové štatistiky, z dostupných údajov z členských štátov. Hoci z hodnotenia akčného pánu pre roky 2005-2008 vyplýva, že spotreba heroínu, marihuany a syntetických drog sa stabilizovala alebo poklesla, užívanie kokaínu je na vzostupe v mnohých členských štátoch, najmä v Španielsku, Británii a vo Francúzsku.

70 miliónov ľudí v Európe užíva alebo dlhšie užívalo marihuanu, 12 miliónov kokaín, 11 miliónov amfetamíny a 9 a pol milióna extázu.

Priemerná cena za gram marihuany (4-10 eur) je vyššia ako za jednu tabletku extázy (3-9 eur). Za gram kokaínu dáte v priemere 50-75 eur a za hnedý heroín 30-45 eur.

V EÚ každoročne na predávkovanie drogou zahynie okolo 7500 ľudí. Starý kontinent je však na tom stále lepšia ko napríklad Spojené štáty. Aj počet infikovaných vírusom HIV v súvislosti s používaním injekčných striekačiek je tam vyšší.

Členské štáty EÚ a ich policajné orgány spolu čoraz viac spolupracujú pri odhaľovaní zločinov súvisiacich s drogami. Čoskoro príde v celej Únii do praxe  testovanie vodičov, či počas jazdy autom nie sú pod vplyvom drogy.

“Mladí ľudia, ktorí si dajú joint, čoraz viac riskujú. Bez toho, aby si to uvedomili, ich správanie za volantom predstavuje vážne nebezepčenstvo”, povedal eurokomisár zodpovedný za vnútorné veci a spravodlivosť Jaques Barrot.

Podľa komisára by mali vlády poskytnúť viac zdrojov na prevenciu a programy liečby drogových závislostí.

Medzi priority protidrogového akčného plánu EÚ patrí aj boj proti obchodu s drogami na Balkáne, najmä eliminovanie tradičných ciest, cez ktoré sa drogy dostávajú do Európy.

Očakáva sa, že členské štáty by mali schváliť plán do konca tohto roku.  

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA