V rozhovoroch odkrývaná mozaika slovenskej medicíny

V týchto dňoch vyšla dvojjazyčná kniha venovaná osobnostiam lekárskeho povolania. Chce upozorniť na osobnosti slovenskej medicíny nielen doma ale aj v zahraničí a podporiť spoločenské postavenie a význam medicíny, vedy a výskumu, či vzdelania.

Krátka správa:

Podnet k vydaniu a napísaniu knihy o súčasných slovenských zdravotníkoch vyšiel od Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS). Do knihy sa vošlo skutočne iba torzo z počtu tých, ktorých by bolo možné zaradiť do zoznamu osobností slovenskej medicíny, avšak venovaná je všetkým tým, ktorí si za svoju prácu zvolili službu ľuďom.

Autori sa pokúsili „vyzliecť z bieleho plášťa“ šestnásť osobností slovenskej medicíny a predstaviť ich nielen ako odborníkov, ale aj ako ľudí, ktorí žijú medzi nami a s nami možno aj preto, že skutočné osobnosti sú v súčasnosti mnohokrát nepoznané a málokedy je možnosť vypočuť si ich názory na závažné problémy našej doby, či bežné záležitosti každodenného života. Šestnásť významných slovenských lekárok a lekárov má sa pokúsiť inšpirovať aj iných, podobne zameraných ľudí.

Medzi lekármi v publikácii nájdete také osobnosti, ako sú prof. Ján Breza – popredný slovenský urológ; Dr. Danica Caisová – Škultétyová – psychologička a sexuologička; prof. Ján Danko – dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Nechýbajú ani prof. Svetozár Dluholucký – významný banskobystrický pediater; prof. Ivan Ďuriš – nestor slovenskej farmakológie; prof. Ladislav Chovan, ktorý sa venuje liečbe ťažkého geneticky podmieneného ochorenia – cystickej fibróze. Autori sa zhovárali aj s prof. Vladimírom Krčmérym, rektorom VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a lekárom, ktorý zasvätil prácu v prospech misijného zdravotníctva. O rozhovor sa podelili tiež prof. Peter Krištúfek – prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti a pneumológ ; prof. Ján Murín – popredný internista ; diabetologička Dr. Zuzana Némethyová a toxikológ a znalec liečby alkoholizmu a ďalších závislostí prof. Vladimír Novotný.

Autori rozhovorov s lekármi sa snažili neobísť ani jeden z lekárskych odborov a tak sa dočítate aj o myšlienkach prof. Juraja Payera – čelného predstaviteľa slovenských endokrinológov a o MUDr. Eve Sirackej – prezidentke Ligy proti rakovine. Medzi lekármi nechýba ešte rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity a významný gynekológ prof. Ján Štencl, ktorý ako prvý v Európe operoval plod s vývojovou chybou močových ciest priamo v maternici. Prof. Elena Tóthová – prednostka košickej kliniky hemtaológie a onkohematológie a prof. Pavel Traubner – známy neurológ sa zverili tiež čitateľom.

„Každé meno v tejto knižke je pojmom samým osebe. Tieto osobnosti sú a predpokladáme, že aj budú inšpiráciou a vzorom pre mnohých nielen mladých ľudí, súčasných či budúcich lekárov, no predovšetkým pre všetkých tých, ktorí chcú vo sfére svojho pôsobenia dosiahnuť určité méty,“ uviedla výkonná riaditeľka SAFS, Soňa Strachotová.

Vydanie knihy finančne podporila tiež Európska federácia farmaceutického priemyslu (EFPIA) a SAFS spolu so sieťou partnerských kníhkupectiev venujú prostriedky z predaja knihy neziskovému zdravotníckemu zariadeniu Plamienok.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA