Vízia zdravotníctva do roku 2050

Zdravotnícka platforma Health First Europe vydala knihu, ktorá prináša víziu budúcnosti zdravotníckej politiky. Autori svoju prácu označili za „provokujúcu k zamysleniu“.

 

Krátka správa

Aliancia pacientov, zdravotníckych pracovníkov, akademikov, odborníkov a priemyslu Health First Europe, založená v roku 2004 s cieľom podporovať dialóg o budúcnosti zdravotnej starostlivosti, vydala svoju prvú knihu s názvom 2050 – Odysea zdravia. Kniha uvádza budúce scenáre zdravotnej starostlivosti a vytyčuje základné kroky na zabezpečenie úspešného poskytovania zdravotnej starostlivosti pre budúce generácie.

V kontexte starnutia obyvateľstva a technologického pokroku sa autori publikácie zhodli, že je veľmi dôležité odpovedať na budúce výzvy zdravotníctva globálne. Pokrok v medicíne a starostlivosti o pacienta bude do roku 2050 ohromný – najmä vďaka ľudskému bunkovému a tkanivovému inžinierstvu, „telemedicíne“, medicínskej robotike, miniaturizácii a nanotechnológiám. Na zaistenie finančnej a sociálnej udržateľnosti systémov sociálneho a zdravotného zabezpečenia v členských štátoch EÚ budú potrebné rozsiahle reformy.

„Inovácia v medicíne prispieva k zvýšeniu efektívnosti systémov zdravotníctva a inovácie medicínskej techniky k lepšiemu zdraviu, čo následne prináša bohatstvo a produktivitu, zamestnanosť, export a zvýšenie atraktivity Európy na stále konkurenčnejšom a globalizovanejšom trhu. Zlepšenie prístupu pacientov k medicínskym inováciám by preto malo byť strategickou prioritou pre dosiahnutie cieľov Lisabonskej agendy,“ vyhlásil predseda organizácie Eucomed Dr. Drago Cerchiari.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA