Vtáčia chrípka: budeme očkovať?

EÚ-25 sa nevie zhodnúť na výhodách a nevýhodách plošnej vakcinácie chovnej hydiny. Vakcinácia by mohla zastaviť šírenie vtáčej chrípky typu H5N1 medzi hydinou, no mohla by zároveň viesť k zákazu dovozu európskych hydinových produktov do nečlenských krajín EÚ.

 

Krátka správa

Veterinárni experti členských krajín EÚ 21. februára 2006 diskutovali o tom, či by chovná hydina mala byť očkovaná proti vtáčej chrípke. Model očkovania presadzujú Francúzsko a Holandsko, o ich plánoch preventívnej vakcinácie sa diskutovalo na stretnutí. Ďalšie krajiny, ako Rakúsko, Dánsko, Nemecko a Portugalsko sa však obávajú nákladov na programy vakcinácie, ich dopadu na dôveru spotrebiteľov a prípadný zákaz dovozu hydinových produktov do nečlenských krajín EÚ. Keďže sa nepodarilo dosiahnuť dohodu, rokovanie bude pokračovať aj 22. februára.

Na stretnutí ministrov poľnohospodárstva členských krajín EÚ 20. februára 2006 Taliansko, Francúzsko, Grécko a Španielsko vyzvali k uvoľneniu pravidiel poskytovania štátnej pomoci, a požiadali Komisiu, aby vládam povolila podporovať farmárov, ktorí chovajú hydinu, a klesajúca spotreba hydinových produktov im spôsobuje veľké straty. Vyzvali aj k zriadeniu európskeho fondu na kompenzáciu strát z predaja hydinových produktov. Rada žiadosti zamietla s odôvodnením, že situáciu zatiaľ nepovažuje za natoľko vážnu. Komisia súhlasí s národnými plánmi pomoci pre farmárov pri rešpektovaní pravidiel EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci. Mala by preskúmať opatrenia na kompenzáciu hydinových farmárov a návrhy čoskoro predloží odborníkom.

24. februára sa uskutoční neformálne stretnutie ministrov zdravotníctva EÚ-25, pristupujúcich a kandidátskych krajín a odborníkov z Komisie a relevantných medzinárodných organizácií, na ktorom sa bude diskutovať o šírení vtáčej chrípky a jej dopadoch na verejné zdravie.

Doteraz potvrdili výskyt vírusu H5N1 u divého vtáctva Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko a Taliansko. Zatiaľ neboli zaznamenané žiadne prípady výskytu H5N1 u chovnej hydiny.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA