Vtáčia chrípka možno natrvalo v západnej Európe

Členské štáty prehodnocujú riziko nákazy po tom, ako EÚ počas uplynulých troch týždňov zaznamenala prípady výskytu najagresívnejšieho pôvodcu vtáčej chrípky, vírusu H5n1 už v troch členských krajinách. Zvyšujú varovný stupeň a a začínajú presadzovať ochranné opatrenia v chovoch hydiny.

Krátka správa:

Po tom, ako Česi 20. júna 2007 informovali Komisiu o podozrení na vtáčiu chrípku, zaznamenali túto agresívnu formu už u moriek, labutí a potápky čiernokrkej (Podiceps nigricollis) v Nemecku. Následne podozrenie z vtáčej chrípky u divo žijúceho vtáctva bolo potvrdené aj zo severovýchodného  Francúzska 5. júla 2007.

Pred týmito aktuálnymi prípadmi boli nákazy hlásené z fariem v juhovýchodnom Anglicku a v Maďarsku pri meste Segedín (Szeged) z prelomu januára a februára tohto roku.

Na základ narastajúceho počtu  nových prípadov zvyšujú členské štáty varovné stupne. Francúzske ministerstvo pôdohospodárstva oznámilo, že varovný stupeň ohrozenia “stredný” sa preklasifikuje na “vysoký”. To znamená sprísnenie opatrení, ktorými sa má zamedziť kontakt medzi chovným a divo žijúcim vtáctvom.

Vtáčia chrípka je späť napriek zvýšenému úsiliu EÚ od prvých výskytov v jeseni 2005. Vtedy pristúpila Únia ku koordinovaniu opatrení zamedzujúcich  šíreniu vírusu a znižovanie jeho dopadov na dodávky hydiny.

Niektorí experti sa obávajú, že tohtoročné výskyty môžu nasvedčovať tomu, že sa vírus stáva v Európe endemickým a že sa tu natrvalo usadil.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA