Vtáčia chrípka napadla francúzske morky

Francúzske úrady potvrdili výskyt vírusu vtáčej chrípky na uzavretej morčacej farme neďaleko oblasti, kde sa vírus objavil u divého vtáctva. Vírus sa prostredníctvom uhynutej divej kačice dostal už zrejme aj do Švajčiarska.

 

Krátka správa

Francúzsko oznámilo, že vírus vtáčej chrípky H5N1 zahubil stovky moriek na uzavretej farme. Všetkých 11 000 kusov moriek na farme bolo zlikvidovaných a okolo nakazenej farmy bola zriadená ochranná zóna. Ide o prvý výskyt H5N1 u chovnej hydiny v EÚ. Francúzsko je najväčším producentom hydiny a hydinových výrobkov v EÚ, priemysel dosahuje zisky vo výške 6 miliárd eur ročne.

Francúzska vláda oznámila, že na pomoc hydinárskemu priemyslu vyčlenila finančnú pomoc vo výške 63 miliónov eur a v prípade potreby ju ešte navýši. Komisia zhodnotí francúzske plány a určí, či sú v súlade s pravidlami Komisie pre poskytovanie štátnej pomoci. Komisia v súčasnosti spolufinancuje čistenie a dezinfekciu fariem, ktoré museli v rámci opatrení na elimináciu vtáčej chrípky zlikvidovať hydinu. Do výšky 50% sa podieľa aj na financovaní špeciálnych opatrení na podporu trhu v ochranných a monitorovaných zónach.

Ak sa situácia v EÚ zhorší (nákaza H5N1 sa rozšíri medzi hydinu), Komisia môže požiadať Radu o povolenie navrhnúť doplnkové opatrenia, ktoré však kvôli vysokej nákladnosti musí schváliť Parlament. O otázke sa bude diskutovať na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo 20. marca 2006.

Ministri zdravotníctva EÚ-25 poverili súčasného držiteľa rotujúceho predsedníctva EÚ Rakúsko koordináciou celoeurópskej informačnej kampane pre občanov, aby sa vyhli kontaktu s nakazeným vtáctvom.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA