Vtáčia chrípka: nové prípady z Čiech a Nemecka

Poslednú júnovú dekádu sa opäť prihlásila ku slovu vtáčia chrípka. Jej obeťou boli chovné morky, brojlery a labute.


Krátka správa 

20. júna 2007 informovali české úrady Európsku komisiu o podozrení na výskyt vtáčej chrípky v obci Tisovej na Orlickoústecku (Pardubický kraj). Národné referenčné laboratórium v Prahe a veterinári z Jihlavy následne potvrdili z rozborov vírus H5N1, ktorý sa objavil vo veľkochove moriek. Vzorky z uhynutých moriek preskúmalo aj referenčné laboratórium Spoločenstva v britskom Weybridgei.

O pár dní neskôr (25. júna 2007) bol vírus H5N1 potvrdený aj u divých husí v Norimberskom okrese (Insel Riems) v Bavorsku, kde úrady pristúpili k preventívnym opatreniam po náleze dvoch uhynutých labutí. 

Dnes Česká republika hlási ďalšie prípady z veľkochovu hydiny v Noříne z farmy brojlerov, ktorá leží len 4 km od , kde sa vírus našiel minulý týždeň. Podozrivým je aj úhyn labute na Lednických rybníkoch (Južná Morava), ktorej vzorky ešte preveruje štátne laboratórium.

Vysokopatogénny vírus vtáčej chrípky H5N1 v roku 2006 sa potvrdil u viac ako 700 voľne žijúcich vtákov v Európe, labute z Bavorska sú prvým tohtoročným prípadom u divého vtáctva, pričom v chovoch hydiny sa potvrdili už prípady vtáčej chrípky v troch členských krajinách Únie: Maďarsko a Veľká Británia (tri farmy hlásili prípady koncom januára a začiatkom februára) a Česká republika. Doposiaľ išlo o infekcie husí a moriek.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA