Vtáčia chrípka stále bližšie

Maďarsko sa stalo piatou krajinou EÚ, ktorá v priebehu piatich dní potvrdila prítomnosť vírusu vtáčej chrípky H5N1 na svojom území. Komisia požiadala členské štáty, aby neustále monitorovali svoje národné zóny s rizikom výskytu vtáčej chrípky a načasovanie preventívnych ochranných opatrení. Problémom sa zaoberá aj slovenská vláda.

 

Krátka správa

Vtáčia chrípka sa šíri po Európe. Počas posledných dní nahlásili jej výskyt postupne Grécko, Taliansko, Slovinsko, Rakúsko a Nemecko, Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko. Uhynuté vtáky sa objavili aj v Dánsku, Poľsku a na Slovensku, prítomnosť vírusu H5N1 u nich ešte nebola preukázaná.

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat sa 15. februára pozitívne vyjadril k dvom návrhom Komisie, týkajúcim sa vtáčej chrípky. Prvé vyjadrenie sa vzťahuje k schváleniu národných plánov členských štátov pre monitoring výskytu vtáčej chrípky u voľne žijúceho vtáctva a hydiny. Komisia sa v období od 1. februára do 31. decembra 2006 sumou 1,96 miliónov eur spolupodieľa na testovaní hydiny členskými štátmi. Uvedená suma tvorí približne 50% celkovej potrebnej sumy približne 4 milióny eur.

Druhý návrh Komisie zavádza zákaz dovozu nespracovaného peria zo všetkých tretích krajín do EÚ predbežne do 31. júla 2006. Zákaz dovozu z postihnutých tretích krajín už bol zavedený.

Výbor bude 16. februára 2006 rokovať o opatreniach pre prípad postihnutia chovnej hydiny. Niektoré krajiny už oznámili svoj úmysel rozšíriť národné rizikové zóny alebo nariadiť zákaz otvoreného chovu hydiny pred zavedením opatrení zo strany EÚ.

Komisia v tejto súvislosti požiadala členské štáty, aby sústavne prehodnocovali svoje národné zóny rizika výskytu vtáčej chrípky a plánované zavedenie preventívnych ochranných opatrení.

Medzi ochranné opatrenia, zavedené v postihnutých oblastiach, patrí vytvorenie 3-kilometrovej karantény okolo miesta výskytu uhynutých vtákov, a 10-kilometrovej pozorovacej zóny, zákaz chovu hydiny pod šírym nebom, zákaz prepravy hydiny s výnimkou prepravy na jatky a zákaz vývozu mäsa.

Slovenská vláda 15. februára 2006 schválila nový pandemický plán, v ktorom na nákup liekov a vakcín proti hroziacej vtáčej chrípke vyčlenila 358 miliónov korún. Pandemický plán počíta aj so zabezpečením miliónu kusov hygienických rúšok a ochranných odevov pre veterinárov.

Od 15. februára až do odvolania na Slovensku vstupuje do platnosti mimoriadne núdzové opatrenie v súvislosti so zamedzením šírenia vtáčej chrípky, schválené na rokovaní medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou.

Opatrenie zakazuje sústredenie hydiny a ostatných vtákov, ich výstavy, trhy, prehliadky, chovateľské súťaže a veci s tým súvisiace, ako aj súťaž poštových holubov s medzinárodnou účasťou na území Slovenska a tiež účasť poštových holubov a ich vlastníkov v zahraničí.

Vzorky z uhynutej labute z Bratislavy skúma Štátny veterinárny ústav vo Zvolene.

V Európe sa zatiaľ neobjavil prenos vírusu na človeka.  

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA