Vtáčia chrípka už aj v EÚ?

Vzorky vírusu vtáčej chrípky typu H5, zaznamenaného u divých labutí v Grécku, sa testujú v Referenčnom laboratóriu Spoločenstva vo Weybridge, aby sa zistilo, či ide o vysoko nákazlivý kmeň H5N1.

 

Krátka správa

Ak sa preukáže, že vzorky, odobraté z troch divých labutí v Grécku 9. februára 2006 obsahujú vysoko nákazlivý kmeň vírusu vtáčej chrípky H5N1, Grécko bude prvou krajinou EÚ, postihnutou týmto vírusom. Komisia a členské štáty už pripravili a schválili opatrenia, ktoré bude potrebné prijať po objavení vírusu v rámci EÚ.

Komisia by 10.februára mala schváliť ďalšie opatrenia pre zvýšenie biologickej bezpečnosti na hydinových farmách a nové aktivity na zlepšenie povedomia o nákaze medzi farmármi a ich rodinami. Budú nasledovať ďalšie prísne kontroly prepravy postihnutej hydiny.

„Musíme vychádzať z predpokladu, že vtáčiu chrípku môže šíriť divé vtáctvo, preto by sme nemali byť príliš prekvapení, ak sa takéto prípady objavia v Európskej únii,“ uviedol komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Markos Kyprianou.

Belgickí a švédski vedci vyhlásili, že vyvinuli „univerzálnu vakcínu“ proti vtáčej chrípke, ktorá by mohla byť dostupná v roku 2010. Informoval o tom poľský denník Rzeczpospolita. Vedci 9. februára na stretnutí v Gente oznámili, že testovanie na ľuďoch začne tento rok. Testy na myšiach vraj priniesli sľubné výsledky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA