Vtáčia chrípka už v EÚ

Vysoko nákazlivý kmeň vírusu vtáčej chrípky H5N1 bol zaznamenaný u divých labutí v Grécku, Taliansku a Bulharsku. Prítomnosť vtáčej chrípky už potvrdili aj testy u labutí v Slovinsku.

 

Krátka správa

Referenčné laboratórium EÚ v britskom Weybridge 11. februára 2006 potvrdilo, že vírus H5, nájdený u divých labutí v Grécku a Bulharsku, je nákazlivým kmeňom H5N1. V ten istý deň talianske úrady informovali Komisiu, že vírus H5N1 sa objavil u labutí v južnom Taliansku.

12. februára slovinské úrady oznámili Komisii prípad vtáčej chrípky H5 u divej labute. Teraz prebieha testovanie vzoriek v referenčnom laboratóriu EÚ vo Weybridge.

Taliansko, Grécko a Slovinsko sa zaviazali prijať dočasné preventívne ochranné opatrenia, stanovené Rozhodnutím Komisie pre Grécko 10. februára. Je zakázaný dovoz bulharskej hydiny a hydinových produktov do EÚ, pretože reštriktívne opatrenia už platia.

O situácii v európskych krajinách, postihnutých vtáčou chrípkou, bude 16.-17. februára rokovať Stály výbor pre potraviny, potravinový reťazec a zdravie zvierat.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA