Vtáčia chrípka za dverami

Po Grécku a Taliansku zaznamenali prvé prípady vysoko nákazlivého vírusu vtáčej chrípky H5N1 u divých labutí aj v Rakúsku a Nemecku.

 

Krátka správa

Vírus vtáčej chrípky typu H5 bol zaznamenaný u uhynutých labutí v juhovýchodnom Rakúsku blízko slovinskej hranice, a na nemeckom ostrove Ruegen v Pobaltskom mori. Vzorky boli odoslané na preskúmanie do špecializovaného laboratória EÚ v britskom Weybridge, no rakúski i nemeckí zdravotnícki predstavitelia sú presvedčení, že uhynutie vtákov má na svedomí vysoko nákazlivý vírus vtáčej chrípky H5N1.

V postihnutých členských krajinách EÚ sa už uplatňujú dohodnuté dočasné preventívne ochranné opatrenia, medzi ktoré patrí zákaz vývozu hydiny, uzatvorenie ohnísk nákazy, spálenie nakazenej hydiny a zákaz vstupu do postihnutých lokalít. O stave šírenia vtáčej chrípky a koordinácii národných opatrení budú odborníci z členských krajín rokovať na nadchádzajúcom stretnutí Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 16.-17. februára 2006.

V EÚ zatiaľ neboli hlásené žiadne prípady nakazenia domácej hydiny, no po potvrdení výskytu H5N1 v Taliansku sa dopyt po hydine vo viacerých častiach krajiny znížil až o polovicu. V Grécku je situácia ešte horšia, predaj hydiny tam od 11. februára 2006 klesol až o 90%.

Keďže v nasledujúcich mesiacoch začne obdobie sťahovania vtáctva, Francúzsko, Nemecko a Holandsko oznámili, že zakážu chovateľom hydiny otvorené chovy, aby sa predišlo kontaktu hydiny so sťahovavým vtáctvom.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA