Vzdelávanie a výskum v onkológii

V Rige sa 10. – 12. mája 2007 uskutočnilo významné onkologické sympózium, ktoré poskytlo priestor pre popredných onkológov, politikov ale aj zástupcov priemyslu na otvorenú diskusiu a výmenu poznatkov o najdôležitejších onkologických otázkach.

Krátka správa

„Prvé balticko-škandinávske sympózium“ malo podtitul „Základné aspekty vzdelávania a výskumu“. Podujatia sa zúčastnila aj poslankyňa Európskeho parlamentu Irena Belohorská (NI) a vystúpila s prednáškou na tému Ekonomika  a  politické perspektívy. Vo svojom vystúpení poukázala na alarmujúcu  úmrtnosť na onkologické ochorenia v EÚ a najmä na veľké rozdiely v miere  úmrtnosti v jednotlivých členských krajinách, poodhalila príčiny a naznačila možnosti riešenia vzniknutého stavu.

Rakovina stále zostáva druhou najčastejšou príčinou úmrtí v Európe (každý deň zomrie 3 185 obyvateľov Európy) a počet ochorení narastá (v roku 2006 bolo diagnostikovaných 3,2 mil. nových prípadov, v roku 2004 to bolo 2,9 mil.).

Podľa Ireny Belohorskej je organizovaný skríning základným nástrojom pre členské štáty ak chcú byť úspešné pri znižovaní miery úmrtnosti na rakovinu. Bohužiaľ, len 7 členských štátov EÚ má národné programy skríningového vyšetrenia na rakovinu kŕčka maternica aj napriek tomu, že takéto vyšetrenie môže znížiť chorobnosť až o 80%.  EÚ sa musí zamerať na prevenciu a to nielen z dôvodu medicínskeho ale aj z ekonomických dôvodov. Skríning je lacnejší ako následná liečba, ktorá je v prípade rakoviny veľmi nákladná.

Ako ďalej uvádza Irena Belohorská: „ V súčasnosti je boj s rakovinou rozdrobený medzi jednotlivé inštitúcie EÚ. Európska komisia vydáva svoje manuály, Európsky parlament vydáva vyhlásenia, existujú rôzne pracovné skupiny zamerané na rakovinu. Efektívnejším spôsobom by bolo vytvorenie celoeurópskeho fóra o rakovine, kde by boli zastúpené všetky inštitúcie EÚ, WHO, ministri zdravotníctva členských štátov ale aj ďalší relevantní účastníci ako sú neziskové organizácie a rôzne združenia pacientov a profesionálnych pracovníkov z oblasti boja proti rakovine. 

Dnes existujú veľké rozdiely medzi členskými krajinami, napr. slovenská pacientka s rakovinou prsníka ma o 30% nižšiu šancu na prežitie ako má pacientka vo Švédsku. Každý obyvateľ EÚ musí mať právo na rovnaký prístup k prevencii ale aj k moderným liečebným postupom a preto je tento stav neakceptovateľný. Je potrebné zvýšiť finančné prostriedky do zdravotníctva a pre Európsky parlament nie je prijateľný návrh Komisie znížiť plánované zdroje do Akčného programu pre zdravie o 65%.

Sympózium podporili Európska spoločnosť pre lekársku onkológiu (European Society for Medical Oncology, ESMO) a Americká spoločnosť pre klinickú onkológiu ( American Society for Clinical Oncology, ASCO).

REKLAMA

REKLAMA