Zachráni nás vakcinácia hydiny?

S rastúcim počtom potvrdených ľudských prípadov vtáčej chrípky Komisia zvažuje plošnú vakcináciu európskej hydiny.

 

Krátka správa

V Turecku sa vtáčia chrípka šíri oveľa rýchlejšie, než v iných krajinách, za týždeň bolo potvrdených 15 prípadov nákazy u ľudí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by sa vírus H5N1 mohol stať teraz efektívnejšie prenosný z vtáctva na ľudí. Zatiaľ sa neobjavil prípad prenosu z človeka na človeka, no čím viac ľudí sa nakazí, tým vyššia je šanca, že vírus zmutuje do formy, prenosnej medzi ľuďmi. Štrnásť z pätnástich tureckých prípadov tvoria deti, a zdá sa, že priebeh šírenia choroby kopíruje vývoj v Ázii, kde sa infekcia medzi ľuďmi šírila najmä v rámci rodín, ktoré často prichádzali do styku s hydinou.

Zástupkyňa šéfa Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Jaana Husu-Kallio podľa fínskeho denníka Helsingin Sanomat 9. januára 2006 vyhlásila, že v EÚ prebiehajú snahy o zavedenie systémov plošnej vakcinácie hydiny do praxe, mala by začať na jar 2006. Uviedla tiež, že plošná vakcinácia bude hlavným nástrojom na zastavenie šírenia nákazy. V súčasnosti je nutné vakcínu podávať každému kurčaťu individuálne, zatiaľ čo v prípade plošnej vakcinácie je možné podávať vakcínu priamo s krmivom, čo celý proces podstatne zjednoduší a urýchli.

Plošná vakcinácia hydiny by však mohla mať za následok obchodné problémy pre európsky hydinársky priemysel, pretože nečlenské krajiny by kvôli vakcinácii mohli zakázať dovoz európskych hydinových produktov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA