Zdravie európskych žien

Správa o faktoch a číslach, týkajúcich sa zdravia žien v Európe zdôrazňuje značné rozdiely v zdravotnom stave žien, vystavení zdravotným rizikám a prístupu k zdravotnej starostlivosti v Európe.

 

Krátka správa

Správa Európskeho inštitútu pre zdravie žien (European Institute of Women´s Health – EIWH) Women´s Health in Europe – Facts and Figures across the EU hodnotní situáciu v oblasti zdravia žien v EÚ-25. Správa po prvý krát zahŕňa aj údaje z 10 nových členských krajín EÚ. Pokrýva oblasti ako kardiovaskulárne choroby, rakovina, osteoporóza, reprodukčné zdravie a duševné poruchy a zvažuje zdravotné determinanty ako vzdelanie, zamestnanie a životný štýl.

Správa upozorňuje na významné rozdiely v zdravotnom stave žien, vystaveniu zdravotným rizikám a prístupu k zdravotnej starostlivosti. Podľa správy by bolo možné zachrániť až 25 000 životov žien, ak by v celej EÚ bol dostupný screening rakoviny prsníka v súlade so európskymi smernicami kvality. Poukázala aj na zvýšenie výskytu rakoviny pľúc u mladých i starších žien takmer vo všetkých krajinách EÚ za posledné desaťročia.

Správu v Európskom parlamente 8. marca 2006 pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prestavila slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (Nezaradení), ktorá je pôvodným povolaním lekárka. „V centre pozornosti zdravotnej politiky na národnej i európskej úrovni by malo byť riešenie problému nerovnosti v oblasti zdravia žien prostredníctvom podpory zdravého životného štýlu, prevencie chorôb a multisektorového prístupu k otázkam zdravia,“ uviedla Irena Belohorská.

Analýza EWH prináša politické odporúčania pre zlepšenie tejto nerovnej situácie. Navrhuje napríklad, že nové členské štáty by mali vo väčšej miere využívať štrukturálne fondy na investície do sektora zdravotníctva, napríklad implementovať odporúčania Rady o screeningu rakoviny.

Európsky inštitút pre zdravie žien je mimovládna organizácia, pôsobiaca v celej Európe. Jej cieľom je podpora rodovej rovnosti vo verejnom zdravotníctve, výskume a sociálnej politike. Usiluje sa presadiť, aby sa zlepšenie zdravia a situácie žien stalo jednou z priorít Európskej únie a jej členských štátov. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA