Zdržanlivá reakcia na správu o zdravotnej starostlivosti

Správu expertov vyzývajúcu k zlepšeniu konkurencie, efektivity a transparentnosti v zdravotníctve prijali aktéri chladne.

Pozadie:

Konferencia „Financovanie udržateľného zdravotníctva v Európe,“ ktorá sa uskutočnila v októbri 2005, odštartovala prieskum udržateľného financovania zdravotnej starostlivosti – v popredí stáli 4 témy:

  • poskytovanie porovnateľného ošetrenia pacientov a zároveň zlepšenie jeho efektivity;
  • udržanie vyrovnaného pomeru medzi cenou a výkonom v zdravotníctve;
  • posilnenie postavenia pacientov a efektívnych výsledkov starostlivosti;
  • udržateľnosť financovania zdravotníctva v juhovýchodnej Európe.

Správa poskytuje vládam odporúčania, ako efektívne investovať zdroje do vysokokvalitnej starostlivosti v nadväznosti aj na aktuálnu debatu o mobilite pacientov a o cezhraničnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Otázky:

Správa „Financing Sustainable Healthcare in Europe: New Approaches for New Outcomes“ bola zostavená expertmi verejného zdravotníctva a doručená komisárovi Günterovi Verheugenovi 13. februára 2007. Správa pozostáva zo štyroch nezávislých štúdií týkajúcich sa udržateľného financovania zdravotníctva. Dokument apeluje na zvýšenie transparentnosti a otvorenosti systému financovania zdravotníctva.

Predseda riadiaceho výboru, Pat Cox, v tejto súvislosti povedal, že „je šokujúce, [..] kam všade tieto peniaze putujú.“ Za kľúčový predpoklad k náprave tohto stavu považuje uplatňovanie trhového mechanizmu. Ako Cox dodal, sila trhu je cestou k efektívnemu zhodnoteniu peňazí.

Veľká časť správy sa zaoberá hodnotením zdravotníckych technológií (angl. health-technology assessment – HTA). Týmito technológiami sa rozumejú spôsoby prevencie a liečby chorôb a celková podpora zdravia.

Správa jednoznačne poukazuje na spätosť medzi potrebami a inováciami v systéme zdravotníctva. Produkty, ktoré efektívne zhodnocujú vynaložené investície, musia byť podporené. Ich výrobcovia musia byť podporení vhodnými stimulmi a princípmi stanovovania cien.

Autori vyzývajú na ďalšie skúmanie oblasti ohodnocovania liečiv a promptné ohodnotenie tých z nich, ktoré sú na trhu nové.

Pozície:

Výkonný riaditeľ Európskej nemocničnej a zdravotníckej federácie (HOPE), Pascal Garel, vyjadril znepokojenie nad správou, ktorá podľa neho nepredkladá fakty. Nie je teda jasné, na základe čoho sú formulované odporúčania. Pokladá ju za príliš čierno-bielu. Ako dodal, „máme stále viac a viac kritérií pre porovnávanie dát o nemocničnej starostlivosti.“ Garelovi taktiež prekáža, že HOPE v rámci pripomienkového konania nik nepožiadal o komentár a teda federácia nemala priestor pre vyjadrenie svojich pozícií.

Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC) je prekvapená, prečo bola správa predložená komisárovi pre podnikanie a priemysel. Podľa BEUC je toto jasným signálom, že v očiach Komisie je zdravotníctvo vnímané ako priemyselný produkt.

Laura Niemi z Fínskeho inovačného fondu Sitra vidí problém v netransparentnosti financovania inak. Podľa jej slov sú objednávatelia a prevádzkovatelia zdravotnej starostlivosti jednou a tou istou entitou. Zadávatelia a prevádzkovatelia by mali byť odlúčení, čím by proces financovania uzrel „denné svetlo.“

Poradca luxemburského ministra financií, Claude Hemmer, zastáva názor, že pre Európu je charakteristické zdĺhavé uvádzanie inovácií do praxe. Je preto potrebné systematicky a transparentne podporovať ich mobilitu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA