Americké budovy budú zelenšie než európske

USA začnú od budúceho roka uplatňovať zdokonalený systém hodnotenia environmentálnosti budov LEED. Americký systém je nielen flexibilnejší, než európsky, ale získal si aj širokú podporu vo svete, kde ho prebralo viacero krajín.

V januári 2009 sa spustí revidovaná verzia medzinárodne uznaného systému hodnotenia „zelenosti“ budov LEED (angl. Leadership in Energy and Environmental Design). Ide o mechanizmus, ktorý sa uplatňuje najmä v USA.

Americký úrad pre zelené stavebníctvo (USGBC), ktorý funguje od roku 2000, informoval, že nový systém bude budovy hodnotiť na základe piatich kritérií:

  • udržateľný rozvoj,
  • náročnosť na spotrebu vody,
  • energetická efektívnosť,
  • použité materiály,
  • kvalita životného prostredia v priestoroch budovy.

USGBC dodáva, že budovy sa budú hodnotiť vyvážene, to znamená, že proces bude flexibilne brať do úvahy meniace sa technológie a ich dostupnosť a regionálne rozdielnosti. Cieľom je podporiť tvorbu inovácií v stavebníctve.

EÚ má svoj vlastný systém hodnotenia environmentálnosti stavieb. Vychádza zo Smernice o energetickej náročnosti budov (EPBD), ktorá vstúpila do platnosti v roku 2002. Definuje „integrovanú metódu,“ na základe ktorej sa počíta energetická efektívnosť stavieb vo všetkých 27 členských krajinách. Zohľadňuje viacero faktorov, medzi nimi napríklad umiestnenie stavby, systém vykurovania, výrobu chladu, inštalované osvetlenie a podobne.Každá členská krajina EÚ definuje na základe EPBD vlastné minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené pred vydaním stavebného povolenia.

V porovnaní v LEED, ktorý je flexibilný a obľúbilo si ho viac krajín vo svete, EPBD je ťažšie zrozumiteľná a mnohé členské krajiny ju dodnes úplne neimplementovali.

Ursula Hartenberger z Kráľovského inštitútu oprávnených geodetov vidí problém slabého implementovania EPBD vo vysokých nákladoch, nedostatku technickej zručnosti a expertízy, protirečení si jednotlivých ustanovení na národnej úrovni a v nízkej miere prijatia verejnosťou. Výsledkom je, že krajiny EÚ zlepšujú energetickú efektívnosť nových budov iba pomaly.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA