Barroso: Finančná kríza nemôže zatieniť klimatické zmeny

Summit hláv krajín EÚ a šéfov národných vlád sa nesmie zamerať len na finančnú krízu, ale je potrebný „rozhodujúci pokrok“ v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Témami, ktoré by európski lídri v stredu nemali opomenúť, sú aj energetický balíček a Lisabonská zmluva, myslí si predseda EK, José Manuel Barroso.

Svetová finančná kríza by nemala lídrov európskych krajín vzdialiť od dlhodobého problému boja proti klimatickým zmenám a energetickej politiky, povedal uplynulý týždeň José M. Barroso, predseda Európskej komisie. Svoje slová adresoval najmä šéfom vlád a hlavám štátov pred blížiacim sa summitom, ktorý sa v Bruseli začne v stredu, 15. októbra.

Hoci sa pozornosť médií zameriava v týchto dňoch najmä na vývoj na svetových finančných trhoch, Európa potrebuje urgentné prijatie „balíčka záchrany človeka,“ zhrnul Barroso. Podľa neho, klimatická a energetická politika EÚ v dlhodobom horizonte posilňujú stabilitu a nízkouhlíkovú európsku ekonomiku. Spoločenstvo je svetovým lídrom v boji proti klimatickým zmenám a malo by naplno využiť „výhodu toho, kto ťahá ako prvý.“ Ak sa potrebná legislatíva neprijme, šéf Exekutívy EÚ varuje, že náklady spojené s klimatickými zmenami narastú a Európa bude vystavená energetickým šokom. „Skutočným testom kredibility“ EÚ bude premietnutie jednomyseľného súhlasu do konkrétnej legislatívy, dodáva.

Svetová finančná kríza ukazuje, „ako veľmi Európa potrebuje Lisabonskú zmluvu.“ Tento Barrosov názor zdieľa aj francúzsky minister pre európske záležitosti, Jean-Pierre Jouyet, no súčasne aj viacero európskych poslancov. Dokončenie ratifikácie je zatiaľ v nedohľadne, nakoľko írsky minister zahraničia naznačil, že jeho krajina sa vzdáva záväzku navrhnúť východisko zo situácie, ktorá vznikla ako dôsledok írskeho „nie“ v referende, ktoré sa uskutočnilo 12. júna 2008.

Na okraj finančnej krízy Barroso dodal, že „Komisia hrá svoju úlohu naplno“ a je na členských krajinách, aby skoncovali s roztrieštenosťou finančnej regulačnej sústavy, ktorá je pre EÚ charakteristická. Súčasne však varoval pred „politickou pretvárkou [a] veľkými iniciatívami, ktoré nemajú žiadnu šancu, aby boli nasledované.“

Barrosove slová odzneli 8. októbra na pôde Európskeho parlamentu a 9. októbra na diskusii „VIP politický summit,“ ktorú zorganizovali Priatelia Európy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA