Bez inteligentných energetických sietí to nepôjde

Ak chce EÚ naplniť ciele klimatického a energetického balíka, vybavenie elektrických energetických sietí inteligentnejšími technológiami bude kľúčové. Zhodli sa na tom vedúci dodávatelia technológií pre energetický priemysel.

EÚ kládla v uplynulých desiatich rokoch dôraz na dereguláciu trhu s elektrickou energiou, pričom však zdôrazňovala, že potrebuje zabezpečiť kvalitu a spoľahlivosť dodávok. Na čo však EÚ zabúdala, bola systematická podpora obnoviteľných zdrojov energií, povedal Keith Redfearn zo spoločnosti GE Energy.

Takzvaný trojitý cieľ energetického a klimatického balíka kladie vysoké nároky na energetické prenosové sústavy. Pre to, aby sa podarilo do roku 2020 znížiť emisie CO2 o 20 %, zapojiť obnoviteľné zdroje energie do celkovej energetickej skladby na 20 % a súčasne zvýšiť energetickú efektívnosť o 20 %, je potrebné budovať tzv. „inteligentné siete“. Znamená to kombinovanie moderných hardvérových a softvérových energetických riešení tak, aby bol prenos elektrickej energie čo najefektívnejší a aby umožňoval spotrebiteľom mať spotrebu pod kontrolou, vysvetľuje Redfearn.

V súčasnom stave „nebude možné umiestniť celý objem energie z obnoviteľných zdrojov do sietí, nakoľko neboli budované pre takýto účel,“ dopĺňa. Inteligentné siete zohľadňujú nielen jednosmerný, ale viacsmerný tok energií. Takto technologicky riešená sústava dokáže začleniť do energetickej skladby a spotreby aj obnoviteľné zdroje.

Skúsenosti z USA dokazujú, že inteligentnými technológiami možno znížiť spotrebu energií v domácnostiach v priemere o desať percent, v niektorých prípadoch dokonca o 15 %. Podobné testovanie vo Veľkej Británii preukázalo priemernú úsporu 8 %, povedal Redfearn.

Z celkového množstva známych inteligentných energetických technológií sa v praxi využíva len pätina. Na druhej strane, v súčasnosti by bolo možné inštalovať do elektrických energetických sietí 80 – 90 % z nich. GE Energy tvrdí, že dopyt po moderných riešeniach je najväčší najmä v nových členských krajinách, ktoré sa chcú kvalitou dodávok priblížiť západoeurópskemu štandardu.

EÚ predstaví nové návrhy na podporu využívania inteligentných technológií pre boj s klimatickými zmenami vo februári 2009. Predpokladá sa, že riešenia pre inteligentné energetické sústavy sa stanú významným nástrojov pre plán znížiť emisie CO2 o 20 %. Viacero členských krajín bude musieť v krátkodobom časovom horizonte opraviť a vymeniť veľkú časť svojich sietí. Stimulom pre vylepšovanie elektrických prenosových sústav je liberalizácia trhu, tvrdí Komisia.

GE Energy konštatuje, že stabilný regulačný rámec európskeho trhu s elektrickou energiou je predpokladom pre prílev investícií zo súkromných zdrojov. Na druhej strane, regulačné opatrenia by mali klásť dôraz na energetickú efektívnosť a súčasne by mali byť v rámci EÚ harmonizované.

Hoci sa energetická infraštruktúra nedá zmeniť „z večera do rána“, Redfearn uzatvoril, že inteligentné technológie dokážu byť úspešné. Preto verí, že teraz je správny čas na ich uvádzanie do praxe. Verí, že finančná kríza môže byť  motiváciou pre urýchlenie procesu, pretože energetické siete sú „chrbtovou kosťou hospodárstva“ a preto i vhodným priestorom, kde odštartovať hospodársku obnovu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA