Británia chce znižovať emisie CO2 v zahraničí

Britská vláda si myslí, že investovaním v rozvojových krajinách možno dosiahnuť väčšiu mieru zníženia emisií CO2, než ako si stanovila EÚ. Celosvetovú tvorbu skleníkových plynov je možné znížiť až o polovicu, ak sa bude viac v rozvojových krajinách viac investovať do „čistých“ programov.

Čistý rozvojový mechanizmus (CDM), ktorý ustanovil Kjótsky protokol, môže byť kľúčom k ambicióznejším klimatickým cieľom, tvrdí v neoficiálnom dokumente, ktorý publikovala tlač 17. septembra, britská vláda. „Z environmentálneho hľadiska nezáleží na tom, kde sa znižovanie emisií uskutočňuje,“ uvádza sa v texte. Inými slovami, podľa britskej vlády by sa investovaním do „čistých“ rozvojových programov v chudobnejších krajinách v rámci sústavy CDM mohla dosiahnuť v celosvetovom meradle až polovičná úspora emisií CO2, čo je o 20% viac než 30-percentný cieľ EÚ.

CMD je mechanizmus, ktorý umožňuje bohatším štátom financovať projekty na znižovanie emisií CO2 výmenou za emisné kredity, ktoré možno použiť v rámci EÚ. Tento mechanizmus uznala aj Európska schéma obchodovania s emisiami (ETS).

Zelené skupiny v EÚ nesúhlasia. Tvrdia, že prostriedky investované na znižovanie CO2 v tretích krajinách nie sú peniazmi, ktoré by slúžili na transformáciu donorských krajín smerom k nízko-uhlíkovej ekonomike. Zmyslom prostriedkov vynaložených na znižovanie emisií má byť štrukturálna premena danej krajiny a nie len kvantitatívne znižovanie celosvetových emisií CO2, myslí si Sanjeev Kumar, koordinátor ETS v rámci WWF v Bruseli.

Britský návrh je jedným z viacerých príspevkov do diskusie, ktorú medzi sebou vedú členské krajiny EÚ v kontexte klimatického a energetického legislatívneho balíčka. Výbor stálych zástupcov krajín EÚ (Coreper) sa stretá 17.-18. septembra, aby diskutoval o viacerých aspektoch spomenutých balíkov. Akokoľvek, Coreper rieši spravidla len technické problémy a menej citlivé otázky prenecháva ministrom. Téma, akou je miera využívania CMD v rámci ETS a jeho zapojenie do klimatických cieľov, je skôr otázka na zasadnutie Rady ministrov životného prostredia, ktorí sa stretnú 20. októbra.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA