Jedlom proti klimatickým zmenám

Do britského odpadového koša putuje ročne 7 mil. krajcov chleba, milión plátkov šunky, takmer štyri a pol milióna jabĺk, 1,3 mil. jogurtov a necelá polovica miliardy porcií hotového jedla. Za ich výrobou sa pri tom skrýva toľko emisií CO2, čo vyprodukuje pätina tamojších osobných áut.

Skutočnosť, že „priemerná domácnosť vyhodí potraviny hodné stovky libier každý rok, je jasnou príležitosťou pre šetrenie prostriedkov a znižovanie [miery tvorby] odpadov,“ povedal britský premiér Gordon Brown pri príležitosti vydania vládnej štúdie o potravinových trendoch v spoločnosti. Vyzval Britov, aby boli pri nakupovaní striedmejší a zvážili, koľko potravín naozaj potrebujú a reálne skonzumujú.

Správa „Jedlo zaváži – K stratégii pre 21. storočie“ bola vydaná 7. júla, teda v čase, kedy sa na ostrove Hokkaido v Japonsku schádzajú lídri krajín G8, aby diskutovali okrem iného aj o svetovej potravinovej kríze. Jej vydanie si objednal premiér na jeseň minulého roka. Dokument hodnotí dopad potravinového trendu na britské a svetové hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie. Súčasne skúma potravinovú politiku Spojeného kráľovstva a odporúča prijatie konkrétnych opatrení.

Podľa správy, britskí spotrebitelia vyhodia každý rok do odpadu potraviny hodné 10 mld. libier (12,5 mld. eur). V priemere to znamená, že každá bezdetná rodina vynaloží ročne 420 libier na potraviny, ktoré nespotrebuje. V prípade rodiny s dieťaťom ide o hodnotu 610 libier ročne. V prepočítaní na počet kusov, ročne putuje do koša:

  • 7 mil. krajcov chleba,
  • milión plátkov šunky,
  • takmer štyri a pol milióna jabĺk,
  • 1,3 mil. jogurtov,
  • 440 mil. porcií hotového jedla.

Odhadzovanie potravín je „najhorším hriechom,“ pretože potravinová produkcia je veľkým zdrojom emisií skleníkových plynov. Takýto názor zdieľa britské Ministerstvo životného prostredia, potravín a vidieka (Defra). Správa o potravinových trendoch uvádza, že za nespotrebovanými potravinami sa skrýva 18 mil. ton CO2 ročne. Ak by sa toto množstvo dokázalo eliminovať, znamenalo by to z hľadiska klimatických zmien efekt „rovný vyradeniu každého piateho auta v Británii z prevádzky,“ uzatvára štúdia.

Výzvou vlády je ustanoviť hospodársky, sociálne a environmentálne udržateľnejší potravinový systém. Mal by súčasne garantovať „spravodlivé ceny, výber, prístupnosť potravín a prostredníctvom konkurenčného trhu potravinovú bezpečnosť.“

Defra v súčasnosti pracuje na ďalšej správe, ktorá bude vymenovaním faktorov ovplyvňujúcich dodávku a ceny potravín.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA