Brusel stanovil aerolíniám strop pre CO2

Európska komisia včera oznámila maximálny objem emisií CO2, ktoré budú môcť európske spoločnosti vypustiť do atmosféry. Aerolínie sa do európskej schémy obchodovania s emisiami zapoja v roku 2012.

Leteckí dopravcovia budú môcť v roku 2012 získať povolenky na maximálne 213 miliónov ton oxidu uhličitého. To predstavuje 97% objemu emisií, ktoré aerolinky vypustili do ovzdušia v rokoch 2004-2006. V roku 2013 by sa mal potom limit znížiť na 208 miliónov ton CO2, čiže 95% emisií z uvedeného referenčného obdobia.

Prepravcovia, ktorých lety začínajú alebo končia na území EÚ (nejde teda len o európske aerolínie) získajú 82% povoleniek zadarmo. Ďalších 15% si budú musieť dokúpiť. Zvyšné 3% sú rezervované pre nováčikov na trhu a rýchlo rastúce firmy.

Zapojením leteckých spoločností do ETS chce Únia znížiť príspevok tohto sektoru ku globálnemu otepľovaniu. Ten síce nie je v porovnaní s inými priemyselnými odvetviami (najmä elektroenergetikou) tak výrazný, ale v dôsledku rozvoja sektoru sa jeho podiel na emisiách rýchlo zvyšuje.

Smernica, podľa ktorej si budú aerolínie od roku 2012 zaisťovať emisné povolenky, bola schválená v roku 2008.

Ceny leteniek porastú

Podľa Európskej komisie sa zahrnutie leteckej dopravy do systému obchodovania s emisiami premietne aj do cien leteniek. Avšak nemalo by ísť o drastické zvyšovanie cien. Odhaduje, že cena spiatočného letu po Európe sa môže zvýšiť o 1,8 – 9 eur. Pri dlhších letoch by to malo byť o niečo viac.

„Napríklad spiatočný let do New Yorku by pri súčasnej cene uhlíka, ktorá je asi 15 eur, mohol stáť o 12 eur viac,“ píše sa v prehlásení Komisie.

Ekologická loby Transport & Environment (T&E) tiež verí, že by sa ceny nemali zvyšovať o viac ako 1% za predpokladu, že ich letecké spoločnosti umelo nenavýšia.

Asociácia európskych leteckých spoločností (AEA) ale upozorňuje, že Komisia vychádza zo súčasnej ceny uhlíka, čo ale nemusí byť najlepší základ pre odhad budúcej ceny. Podľa asociácie sa konečná ceny môže zvýšiť oveľa viac, „možno až na dvojnásobok“.

„Priemerná cena leteniek rozhodne porastie, o koľko presne, bude záležať na jednotlivých spoločnostiach a na ich obchodnej politike. Náklady sa nám týmto obrovským spôsobom zvyšujú a spoločnosti nemajú žiadne interne vytvorené rezervy, z ktorých by mohli tieto náklady pokryť. Bude sa to musiť zaplatiť z tržieb,“ uviedol David Henderson z komunikačného oddelenia AEA.

Na jeseň sa aerolínie dozvedia, koľko povoleniek dostanú

Európska komisia musí teraz určiť, koľko povoleniek dostanú jednotliví prepravcovia zadarmo. Aerolínie mali v roku 2010 úlohu monitorovať výšku sbojich emisií CO2 a do konca marca o nich informujú príslušné národné orgány. Komisia následne na základe týchto údajov stanoví nárok jednotlivých spoločností na povolenky. Konečné rozhodnutie padne do 30. septembra 2011.

Aerolínie sa však obávajú, že im Komisia vyhradí príliš málo povolenie. V roku 2010 totiž, podľa nich, došlo k viacerých nepredvídateľných udalostiam – vzrástli ceny paliva, kvôli výbuchu islandskej sopky sa niekoľko dní vôbec nelietalo, v zime boli nadpriemerne nepriaznivé klimatické podmienky pre lietanie a prepravcovia tiež museli čeliť vlne štrajkov.

Komisia už ale žiadne ďalšie zmeny neplánuje. Rok 2010 bol podľa nej stanovený ako referenčný a akékoľvek prípadné zmeny by si vyžiadali zmenu príslušnej legislatívy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA