Brusel vyčíta Slovensku nelegálnu ťažbu dreva

Komisia vyzvala Slovensko, aby postihovalo obchod s nezákonne vyťaženým drevom.

Európska komisia (EK) predstavila dnes pravidelný mesačný súbor rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia európskej legislatívy zo strany členských štátov EÚ.

Voči postupu Slovenska má Brusel tentoraz výhrady iba v oblasti životného prostredia, a to pri ťažbe a obchodovaní s drevom.

Jediné nové konanie proti Slovensku

Cieľom právnych rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Aprílový balík EK obsahuje 11 podaní na Súdny dvor EÚ, štyri formálne výzvy, 45 odôvodnených stanovísk a ukončenie dvoch konaní vrátane jedného voči Slovensku.

Odpad a znečistený vzduch sú hlavnými hriechmi Slovenska v ochrane životného prostredia

Komisia okrem toho ukončila konania v 155 prípadoch, v ktorých sa problémy týkajúce dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby exekutíva EÚ musela v týchto konaniach pokračovať.

V oblasti životného prostredia EK v odôvodnenom stanovisku vyzýva Slovensko, aby zvýšilo úsilie o dosiahnutie súladu s právnymi predpismi EÚ na boj proti obchodovaniu s nezákonne vyťaženým drevom.

O dva mesiace sa môže obrátiť na súd

V nariadení EÚ o dreve z roku 2010 sa zakazuje uvádzanie nelegálne vyťaženého dreva na európsky trh a stanovujú sa povinnosti hospodárskych subjektov, ktoré po prvý raz uvádzajú drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh EÚ, ako aj povinnosti obchodníkov.

Slovensko malo toto nariadenie zapracovať do vnútroštátnej legislatívy do 3. marca 2013.

Slovenské orgány však neposkytli dôkazy, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa sankcií v prípade porušenia tohto nariadenia, aby sa zabezpečilo jeho účinné uplatňovanie. Komisia ešte v decembri 2016 zaslala formálnu výzvu a ak Slovensko do dvoch mesiacov nebude reagovať, môže byť podaný návrh na Súdny dvor EÚ.

Uzavreté právne postupy sa týkajú Grécka a Slovenska v prípadoch ochrany spotrebiteľov kupujúcich motorové vozidlo v inom členskom štáte Únie. Na základe konania EK slovenské orgány vo februári 2017 upravili svoje právne predpisy, čo viedlo k zníženiu zdanenia ojazdených vozidiel zakúpených v iných členských štátoch.

2 Comments

  • Nemám chuť čítať ten článok,len toľko-čo ste si retardi zvolili,to vám drevo kradne.A nie len to.

  • EU je dielo Zlateho telata-Zidov.Preto cusia a vedia ze Slovensko je uz vo svete pravom volane GORILA-land.A Brussel chrani gorily na Slovensku a seme kokotiny stade.ZRUSIT A VYSTIPIT Z TOHO ZALARA GOJIMOV (narodov Europy)
    EU!!!!!!!!!!!!!

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA