Cena za propagáciu ekoznačky EÚ mieri do Portugalska

Európska komisia vyhlásila víťaza ceny „2010 EU Ecolabel Communication Awards“ za propagáciu ekoznačky EÚ. Ocenenie mieri do hotela Jardim Atlântico na ostrove Madeira.

Európska komisia v pondelok (18. októbra) slávnostne udelila cenu víťaza za propagáciu ekoznačky EÚ 2010. Cena sa udeľuje za vynikajúce výsledky v zvyšovaní informovanosti verejnosti o značke Európskej únie pre výrobky a služby šetrné k životnému prostrediu. Rýchlo sa rozširujúca značku – logo kvetiny – sa dá nájsť na takmer 25 000 výrobkoch a ubytovacích službách pre turistov v celej Európskej únii aj mimo nej.

Cieľom už druhého ročníka súťaže je podporiť a inšpirovať držiteľov ekoznačky EÚ, aby aktívne využívali výhody, ktoré značka prináša, vo svojich marketingových aktivitách.

V tomto ročníku bolo nominovaných 13 organizácií z 11 krajín (Belgicko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Holandsko, Portugalsko, ŠpanielskoŠvédsko). V kategórii služieb boli nominované viaceré hotely, do kategórie výrobca/maloobchodník sa prihlásili výrobcovia rôznych produktov od mydiel a šampónov až po čistiace prípravky a podlahové krytiny.

V tomto roku bol nominovaný napríklad popredný francúzsky výrobca recyklovaného papieru Arjowiggins Graphic  alebo medzinárodná spoločnosť Sara Lee Corporation-Sanex za atraktívnu reklamu na ekologickú radu hygienických prípravkov. Medzi trinásť najúspešnejších sa prebojoval aj jeden český zástupca – Hotel Adria Praha.

Hlavné kritériá súťaže tvorili kvalita a kreativita reklamy, efektívne používanie loga a dosiahnuté výsledky. Ich posúdenie mala na starosti porota zložená z odborníkov v oblasti životného prostredia a komunikácie a zástupcov Európskej komisie.

Ekoznačka EÚ, v súčasnosti jediná celoeurópska ekologická značka, je dobrovoľný projekt zahájený v roku 1992 s cieľom podporiť výrobu a spotrebu ekologických produktov a služieb v celej Európskej únii.

V súčasnej dobe je logom kvetiny označených viac ako dvadsať tisíc výrobkov a služieb vo všetkých členských štátoch EÚ aj mimo nej. Európsku kvetinu dnes nesú produkty ako čistiace prostriedky, spotrebiče, papierové výrobky či služby pre turistov, a to tiež firmy z Indie, Nového Zélandu, Kanady a Číny.

Všetky výrobky, ktoré nesú ekoznačku EÚ, musia spĺňať prísne ekologické kritériá a kritériá účinnosti. Značka berie do úvahy hlavné vplyvy výrobkov na životné prostredie, rovnako ako ohľaduplnosť voči životnému prostrediu počas ich životného cyklu. Za spravovanie ekoznačky EÚ zodpovedajú orgány v každom členskom štáte EÚ a na Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku.

Projekt bol upravený tak, aby mohol zahŕňať viac výrobkov a služieb a mohol sa zamerať na také, ktoré sa dajú najjednoduchšie vylepšiť. Upravený systém okrem toho zjednodušuje postupy spoločenstva pri žiadaní o značku a znižuje poplatky.

„Podniky EÚ hrajú v zmene správania sa spotrebiteľov zásadnú úlohu. Ďakujem týmto spoločnostiam za ich podiel na zlepšovaní stavu životného prostredia a propagáciu značky vynikajúcej kvality,“ prehlásil európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA