Čo svet spozná v Poznańi?

Dnes sa v poľskom Poznańi začínajú 2-týždňové svetové klimatické rokovania. Od schôdzky 186 národov sa očakáva stanovenie konkrétneho časového harmonogramu pre ďalšie kolá klimatických rokovaní, ktoré by mali v decembri 2009 vyústiť do dohody o globálnom klimatickom režime, ktorý po roku 2012 nahradí Kjótsky protokol.

„Hoci je priskoro očakávať zásadné prelomy, konferencia v Poznańi musí preradiť rýchlostný stupeň z prieskumných diskusií na konkrétne vyjednávania,“ konštatuje vo svojom stanovisku z 28. novembra komisár Stavros Dimas, ktorý je zodpovedný za životné prostredie. Jeho slová prišli v piatok, víkend pred 1. decembrom. Práve dnes v poľskom Poznańi  začína 12 dní klimatických rokovaní. Zúčastní sa na nich 186 národov.

Existuje nádej, že závery z Poznańe budú detailným programom pre ďalšie kolá rokovaní, ktorých výsledkom by mala byť dohoda o novom klimatickom režime. Mala by byť schválená v decembri 2009 na klimatickej konferencii v Kodani.

Rokovacia pozícia EÚ bude v Poznańi komplikovaná. Na jednej strane, európska 27-ka v posledných mesiacoch opakovala svoj zámer byť svetovým lídrom klimatických rozhovorov, súčasne si však sama oslabuje váhu svojho hlasu spormi o detaily energetického a klimatického legislatívneho balíka. O vážnosti situácie svedčí aj fakt, že Francúzske predsedníctvo položilo uplynulý týždeň na rokovací stôl návrh, ktorý zohľadňuje väčšinu požiadaviek tzv. neochotných krajín, vrátane práva na bezplatné emisné kredity v energetickom priemysle (EurActiv 28/11/08).

Environmentálne mimovládne organizácie, medzi nimi napríklad WWF, varujú, že ak sa nepodarí nájsť kompromis v rámci EÚ, bude to mať negatívny dopad aj na svetové klimatické rozhovory. Na druhej strane, Brusel sa snaží vidieť celú situáciu v optimistickejšom svetle: „Nemáme dohodu o vnútornej distribúcii úsilia, ale čo je v záujme strán, nie je cena balíka pre Poľsko alebo Nemecko, ale rozhodnutie EÚ o cieľoch na najvyššej politickej úrovni a ich premenenie na zákon,“ povedal hovorca komisára Dimasa 28. novembra.

Zlé načasovanie?

Tohoročná klimatická konferencia v Poznańi sa bude v závere prekrývať so summitom Rady, ktorý je naplánovaný na 11.-12. decembra. Lídri členských krajín by na ňom mali hlasovať aj o klimatickom a energetickom balíčku. Existujú preto obavy, že konferencia v Poznańi bude z obsahového hľadiska akýmsi „vákuom.“ Inými slovami, delegáti budú čakať do jej záveru, aby sa vôbec dozvedeli, aká je pozícia najväčších európskych ekonomík, resp. spoločná pozícia EÚ.

Počas prvých dní konferencie v Poznańi by sa mali schádzať predstavitelia krajín EÚ, európskych inštitúcií a mimovládnych organizácií, aby vyriešili spravidla technické otázky o podobe tzv. „stavebných blokov“ budúceho klimatického režimu. Okrem iného by sa malo diskutovať aj o tom, ako EÚ podporí transfer čistých technológií do chudobnejších krajín. Obdobné stretnutia sa budú počas prvých dní konať aj na medzinárodnej úrovni.

Hlavy vlád a štátov do Poznańe pricestujú až na posledné 2-3 dni, teda približne v rovnakom čase, ako sa budú schádzať lídri členských krajín na summite EÚ. Doteraz zostáva nezodpovedanou otázka, ako budú európski prezidenti a predsedovia vlád rokovať súčasne v Bruseli i v Poznańi.

Nasledujúce kroky

  • 1.-12. december: Klimatické rokovania v Poznańi (Poľsko).
  • 3.-4. december: Európsky parlament bude diskutovať o klimatickom a energetickom balíčku.
  • 4.-5. december: Rada ministrov životného prostredia bude diskutovať o klimatickom a energetickom balíku a o konferencii v Poznańi.
  • 6. december: Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy navštívi Varšavu s cieľom vyrokovať poľskú podporu pre klimatický a energetický balíček.
  • 8.-9. december: Rada ministrov energetiky bude diskutovať o klimatickom a energetickom balíčku.
  • 11.-12. december: Summit EÚ, Brusel.
  • 15. december: Trialóg (spoločná diskusia Rady, Komisie, Parlamentu) o záveroch konferencie v Poznańi.
  • 17. december: Európsky parlament bude diskutovať o energetickom a klimatickom balíku.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA