CO2: Francúzsko-nemecký plán je ohrozený

Snaha holandskej vlády o pochovanie francúzsko-nemeckého návrhu na predĺženie konečného termínu pre výrobcov automobilov, od ktorého sa začnú uplatňovať striktnejšie emisné limity, získava „širšiu podporu.“ Pre EurActiv to povedal zdroj blízky Rade ministrov životného prostredia.

Počas zasadnutia Rady ministrov životného prostredia vyzvalo Holandsko ostatné krajiny, aby podporili pôvodný návrh Komisie pre limity emisií CO2 z osobných áut. Exekutíva EÚ navrhla, aby každý nový automobil od roku 2012 produkoval maximálne 120 gramov CO2 emisií na jeden kilometer jazdy, inak bude automobilka platiť istú „klimatickú daň.“ Holandský minister pripomenul EÚ, aby brala neustále na zreteľ ambiciózne klimatické záväzky, o ktorých naplnenie sa usiluje v časovom horizonte do roku 2020.

Na druhej strane stojí Francúzske predsedníctvo, ktoré vyzýva členské krajiny prijať menej prísny návrh. Nicolas Sarkozy, francúzsky prezident, a Angela Merkelová, nemecká kancelárka, sa v júni 2008 dohodli na kompromisnej dohode, ktorá sa neskôr predstavila ako základný materiál pre diskusiu ministrov životného prostredia (EurActiv 10/06/08). V skratke, francúzsko-nemecký koncept posúva konečný termín pre záväznosť emisných limitov na rok 2015 a súčasne znižuje poplatky za jeho prekročenie.

Zdroje blízke vládam a Rade pre EurActiv uviedli, že holandská iniciatíva sa stretla s pochopením u viacerých členských krajín. Spojencami v tomto smere sú napríklad Veľká Británia, Belgicko, Švédsko, Fínsko a Dánsko. Spomenuté krajiny sa vyjadrili, že podporujú zníženie emisií z automobilov o 18% do roku 2012. Za pôvodný návrh Komisie sa postavili v septembri aj poslanci EP, čo opäť oživilo diskusiu vo vnútri Rady (EurActiv 29/09/08).

Holandský minister na zasadnutí Rady tvrdil, že EÚ dokáže naplniť svoj cieľ, znížiť emisie CO2 o 20% do roku 2020, iba vtedy, ak k nemu prispeje svojim dielom každé priemyselné odvetvie. Ak by francúzsky návrh prešiel, pôvodný plán, ktorým je o 100 megaton menej emisií CO2 z automobilov, sa nepodarí naplniť o 35-40 percent. To by zaviazalo ostatné hospodárske sektory k vyplneniu vzniknutého deficitu, čo by bolo neospravedlniteľné.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA