EEA: Doprava bráni rozvoju nízkouhlíkovej ekonomiky

Príliš veľa emisií CO2 z dopravy ohrozuje transformáciu krajín na nízkouhlíkové ekonomiky, tvrdí Európska agentúra pre životné prostredie (EEA). Dodáva, že v tejto otázke nestačí len zamerať sa na dopravné systémy, ale treba optimalizovať aj dopyt po dopravných službách.

Aj napriek rozvoju alternatívnych palív a zvyšovaniu efektívnosti naftových a benzínových motorov sa objem emisií CO2 z cestnej dopravy každý rok v Európe zväčšuje. Súčasná podoba dopravy sa preto stáva jednou z hlavných prekážok transformácie krajín smerom k nízkouhlíkovej ekonomike, uvádza vo svojej správe Európska agentúra pre životné prostredie (EEA).

Odpoveďou na trend rastu emisií skleníkových plynov v doprave je redukovanie dopytu po jej službách: „Rast objemu prepravy tovarov a osôb napreduje rýchlym tempom. Úspechy, ktoré sa dosiahli vďaka efektívnemu využívaniu palív a energií, sa nulujú,“ tvrdí vo svojom stanovisku EEA.

Doterajší prístup ku znižovaniu emisií z dopravy sa zameriaval len na samotné dopravné prostriedky, opomínal však iné sektory, ktoré vytvárajú dopyt po dopravných službách. EEA tvrdí, že správnymi opatreniami v oblastiach ako školstvo, výroba potravín, plánovanie služobných ciest a dovoleniek, možno dosiahnuť výrazné zníženie dopytu a následne aj tvorby CO2.

Okrem iného je podľa EEA potrebné informovať spotrebiteľov o tzv. uhlíkovej stope jednotlivých produktov. Navrhuje, aby sa na etiketách nachádzal údaj o množstve emisií CO2, ktoré sa vyprodukovali pri výrobe a preprave danej komodity. Súčasne je potrebné podporovať spoluprácu medzi výrobcami a subdodávateľmi, ktorí sú si z geografického hľadiska blízki.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA