Eko-organizácie dali vysvedčenie Barrosovmu tímu

Európska komisia príliš pomaly napreduje v politikách priaznivých pre životné prostredie, najmä v oblasti poľnohospodárstva a energetiky. Skupina 10 environmentálnych organizácií však vo svojom hodnotení najviac kritizovala oblasť transparentnosti, ktorú má na starosti Maroš Šefčovič.

Desiatka environmentálnych organizácií (Green10) skonštatovala, že Komisia pod vedením José Manuel Barrosa je buď príliš rezervovaná v celom rade otázok ochrany prírody, regulácie chemických látok a znečistenia, alebo v niektorých prípadoch pod tlakom lobistov a národných vlád úplne ustúpila.

„Celkovo sme extrémne znepokojení, že Komisia veľmi zaostáva v pretekoch o vytvorenie lepšieho životného prostredia v Európe,“ uviedol Jorgo Riss z Greenpeace, ktorý je jednou zo skupín zapojených do hodnotenia Komisie v polovici druhého funkčného obdobia Barrosovej Komisie (2010-2014).

Autori hodnotili prácu Komisie v niekoľkých oblastiach na škále od 1 po 10, kde 10 je najlepšie skóre. Najhoršie obstál pokiaľ ide o transparentnosť slovenský komisár Maroš Šefčovič, ktorému pridelili  3,0 bodu. Podpredseda EK okamžite reagoval na predložené vysvedčenie (viď nižšie).

Hneď za transparentnosťou nasledovala oblasť poľnohospodárstva (3,5), regulácia chemických látok (3,5), biodiverzita a príroda (4,0), energetika (4,5), rybolov (4,5) doprava (5,0) a klimatická zmena (5,5).

Organizácie ocenili najmä neoblomnosť dánskej komisárky pre klímu Connie Hedegaard pri začlenení leteckej dopravy do systému obchodovania s emisiami, a to aj napriek silnej opozícií zo strany aerolínií a krajín mimo EÚ. V prípade komisára pre energetiku Günthera Oettingera zase uviedli, že síce energetickej efektívnosti ponúkol silnú podporu, návrh smernice, ktorý z jeho rezortu vzišiel bol však príliš mierny.

Poľnohospodárstvo a chemikálie

Veľmi slabo si podľa Green10 vedie Komisia najmä vo svojich plánoch pretvoriť súčasnú podobu agrárnej politiky.

„Poľnohospodárstvo je najdôležitejším mechanizmom zmeny pre biodiverzitu a efektívnosť zdrojov,“ reagoval Tony Long zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). Dodal, že návrhy EK pre novú podobu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) zlyhali v prepojení medzi poľnohospodárstvom, manažmentom pôdy a ochranou biologickej rozmanitosti.

V správe sa píše, že návrh Komisie, ktorý je momentálne predmetom diskusií Európskeho parlamentu a Rady ministrov, neposilňuje pilier rozvoja vidieka, „a tým ohrozuje jednu z najužitočnejších častí CAP“.

Len v tomto roku sú v európskom rozpočte na agro-program vyčlenené prostriedky vo výške 58,7 miliardy eur, z čoho 40 miliárd eur tvorí priama podpora farmárom (prvý pilier CAP) a 14,6 miliardy eur je určených na rozvoj vidieka (druhý pilier CAP).

Podľa Longa by sa množstvo peňazí, ktoré komisár pre poľnohospodárstvo Dacian Cioloş navrhol na druhý pilier mali zdvojnásobiť z 25 % na 50 %. Nalieha na Komisiu, aby odolala snahám ministrov i europoslancov a nenahradila povinné environmentálne štandardy pre poľnohospodárov širokou ponukou opatrení, z ktorých si môžu vybrať, aby splnili podmienky pre zelené platby. (EurActiv, 17.05.2012)

Komisára pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Johna Dalliho zase kritizujú za to, že nie je dostatočne priebojný pri obmedzovaní pesticídov a endokrínnych disruptorov a tiež za jeho súhlas s pestovaním geneticky modifikovaných plodín na území EÚ, a to aj napriek silnej opozícii zo strany ekológov a aktivistov za ochranu zdravia.

Dokonca aj samotného „zeleného“ komisára Janeza Potočnika obvinila aliancia z toho, že len veľmi pomaly presadzuje v Komisii naliehavú potrebu prehodnotiť politiku EÚ pre podporu biopalív v doprave, keďže sa množia argumenty o tom, že nie sú tak environmentálne neškodné, ako sa myslelo.

„Povrchná“ správa

Podľa hovorcu komisára pre životné prostredie je hodnotenie práce komisárov zo strany environmentalistov „povrchné“ a „rozporuplné“. Žiadajú zahrnutie environmentálneho hľadiska naprieč celým spektrom politík EÚ.

„Presne toto robíme,“ uviedol Joe Hennon. „Zaoberáme sa strednodobou a dlhodobou zmenou a tá sa neudeje cez noc.“

„Hovoria o transformovaní našich spoločností a ekonomík, a presne to  robíme,“ povedal a dodal, že v rámci svojej kritiky komisára Potočnika ohľadom biopalív zabudli spomenúť snahy komisára presvedčiť ostatných kolegov o potrebe zohľadniť širší dopad palív s rastlinnou zložkou.

Riaditeľ európskeho útvaru Greenpeace Jorgo Riss poznamenal, že správa sa nezameriava na výkon jednotlivých komisárov, ale celkový výkon Barrosovho tímu. V tomto ohľade hodnotia, že v porovnaní s prvým funkčným obdobím sa práca exekutívy v environmentálnej oblasti zhoršila, pričom priznal, že ju sťažuje aj dnešná nepriaznivá ekonomická situácia.

Najnižšie jednotlivé skóre pre Šefčoviča

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič sa už od svojho nástupu do funkcie v roku 2010 zaviazal k vytvoreniu kvalitného registru lobistov. Svoje sľuby v oblasti zlepšenia transparentnosti práce európskych inštitúcií však podľa desiatky organizácií nesplnil.

Len 23. júna pritom spoločný register pre Európsky parlament a Komisiu oslávil prvé výročie svojho vzniku. Elektronický register poskytuje občanom informácie o tom, kto sa usiluje podporiť a ovplyvniť tvorbu európskej politiky. Rada ministrov zároveň rozhodla zapojiť sa doň, zatiaľ v podobe pozorovateľa.

„Nový register transparentnosti má za sebou veľmi sľubný prvý rok. Počty zaregistrovaných subjektov hovoria samy za seba. Rovnakým kódexom správania je teraz vo vzájomných vzťahoch s našimi inštitúciami viazaných vyše 5 150 organizácií a registrácie majú naďalej stúpajúci trend,“ zhodnotil Šefčovič jeho doterajšie fungovanie.

V správe environmentálnych organizácií sa ale píše, že „jeho nadmerne optimistické hodnotenie … prehliada úbohú kvalitu údajov a spoľahlivosť. Niekoľko expertných skupín, ktoré radia v environmentálnych a sociálnych záležitostiach, sú stále kontrolované predstaviteľmi priemyslu.“

Očakávania sa nenaplnili ani pri novom kódexe správania komisárov a služobnom poriadku úradníkov. Navyše mal Šefčovič „ignorovať niekoľko exponovaných prípadov konfliktu záujmov, vrátane tých, ktoré sa týkali bývalého komisára Verheugena a ďalších vysokých predstaviteľov EÚ pre životné prostredie a energetiku, ktorí teraz pracujú ako lobisti.“

Maroš Šefčovič na správu aliancie Green10 pohotovo reagoval na svojom Twitter účte.

„Nemôžem s vašim hodnotením súhlasiť. Komisia v posledných rokoch zaviedla silné opatrenia transparentnosti,“ napísal. Register s viac než 5100 subjektmi má podľa neho „oveľa širší rozsah ako ten v USA“.

Zároveň ocenil kritiku, že register ignorujú veľké firmy ako Apple, Rio Tinto či Monsanto, ktorá pôsobí v oblasti výroby GM plodín. „Je potrebné opýtať sa týchto organizácií a nie Komisie či Parlamentu, prečo sa nezaregistrovali a nedodržiavajú kódex správania sa,“ uviedol Šefčovič.

Kódex správania EK je podľa neho jedným z najprísnejších v porovnaní s pravidlami národných vlád či iných medzinárodných organizácií.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA