Emisie vo vyspelých krajinách rastú

Päťpercentný pokles emisií skleníkových plynov v industrializovaných krajinách v 1990 – 2006 spôsobil len úpadok priemyselnej výroby v strednej a východnej Európe. Celkovým trendom je od roku 2000 rast emisií, tvrdí OSN.

„Ak však budeme brať krajiny, ktoré ratifikovali Kjótsky protokol, obraz je trochu iný“, ich emisie totiž v 1990-2006 klesli o 17%, informoval v pondelok výkonný tajomník Rámcovej konvencie OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) Yvo de Boer pri prezentácii národných štatistík vývoja emisií.

Aj v tomto prípade bol hlavnou príčinou pokles priemyselnej výroby v transformujúcich sa ekonomikách. Približne v roku 2000 sa však situácia mení. Naštartovanie ich hospodárskeho rastu, najmä vo východnej Európe, vyvolalo až 7,4% nárast emisií v období 2000-2006.

Rast emisií vyspelých krajín podčiarkuje „urgentnú potrebu politickej akcie v oblasti klimatických zmien už na blížiacej sa konferencii OSN o klimatických zmenách v Poznani“, povedal de Boer. Podujatie nazval „jedným z najkomplikovanejších negociačných procesov, aké kedy medzinárodné spoločenstvo zažilo“.

Napriek tomu verí, že už z Poznane vzíde „prvá verzia negociačného textu“, čo povedie k uzavretiu ambicióznej medzinárodnej dohody už budúci rok v Kodani.

Konferencia v Poznani je podľa de Boera tiež príležitosťou prijať ďalšie opatrenia: posilnenie mechanizmov na šírenie „čistých“ technológií, či efektívne spustenie fondu, ktorý má pomáhať rozvojovým krajinám vysporiadať sa s následkami klimatických zmien.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA