Energeticko-klimatický balík: Taliani majú stále výhrady

Taliansko má stále výhrady voči niektorým častiam energeticko-klimatického balíka. Požaduje výnimky z emisnej politiky pre energeticky náročný priemysel.

Na stretnutiach ministrov zahraničných vecí a ministrov energetiky Taliani trvali na výnimkách z emisnej politiky pre energeticky intenzívny priemysel – papierne, sklárne, oceliarne a železiarne, či cementárne.

„Je to jedna z našich červených línií“, zdôraznil minister zahraničných vecí Franco Frattini.

Podľa návrhu, o ktorom budú tento týždeň rozhodovať európski lídri, by mal energeticky intezívny priemysel prechádzať postupne po roku 2013 zo systému bezplatne prideľovaných emisných povoleniek na ich predaj na aukciách.

No Taliansko, Nemecko a viaceré stredoeurópske krajiny tvrdia, že ak budú tieto pravidlá uplatňované príliš prísne, priemysel bude nútený zavrieť fabriky a presunúť výrobu inde.

Väčšina členov Únie je ochotná priemyslu ustúpiť. Diplomatické boje sa teraz zamerali na to, ako zmerať skutočné riziko pre každý zo sektorov, ktorý tvrdí, že ho emisná legislatíva znevýhodní voči mimoeurópskym konkurentom.

Zástupcovia členských krajín sa zídu ešte 10. decembra, pred summitom EÚ. Na ňom bude rozhodnutie prijímané jednomyseľne.

Rím tiež žiada, aby bola do energeticko-klimatického balíka vložená klauzula o revízii na základe výsledkov klimatickej konferencie OSN v Kodani, v decembri 2009. Taliansko chce, aby sa implementácia balíka viazala s výsledkami medzinárodných rokovaní, predovšetkým so záväzkami, ktoré bude ochotná prijať ČínaUSA. Podobná klauzula o revízii mala platiť aj pre časť balíka zaoberajúcu sa zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov energie na 20%. Tu však muselo Taliansko ustúpiť – Komisia predloží v 2014 správu o pokroku, na jej základe však nesmú byť revidované národné, ani celkový európsky cieľ (EurActiv.sk, 9. december 2008).

Ak Rada balík schváli, rozhodnutie bude na Európskom parlamente. Hlasovanie na plenárnom zasadnutí prebehne 17. decembra. V prípade negatívneho výsledku sa legislatíva posunie do druhého čítania, čo predĺži jej prijímanie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA