Environmentálna loby chce limity na chemikálie

Ekológovia upozornili na 22 chemikálií, ktoré narúšajú funkciu hormónov v tele živočíchov i človeka a bežne sa objavujú v plastoch, obaloch a kozmetických prípravkoch. Chcú preto aby boli kontrolované Európskou úniou.

REACH Chemikálie
chemikálie...

Environmentálna loby ChemSec obvinila EÚ, že odkladá opatrenia pre endokrínne disruptory, napríklad ftaláty, ktoré v telách rôznych živočíchov a ľudí účinkujú ako hormóny a narúšajú prirodzené fyziologické funkcie v endokrínnom systéme.

„EÚ má ambíciu riešiť hrozbu endokrinných disruptorov, avšak doposiaľ dostatočne nekontrolovala ich používanie,“ povedal riaditeľ ChemSecu Per Rosander.

„Je načase prekonať tento mŕtvy bod v európskej regulácií a začať jednať,“ povedal.

Ftaláty sa používajú predovšetkým na zvýšenie flexibility a trvácnosti plastov a je možné ich nájsť v mnohých domácich produktoch, napríklad závesoch v kúpeľni, farbách na nechty alebo sexuálnych pomôckach.

Najtoxickejšie ftaláty, ktoré sa nachádzali v detských hračkách, boli Európskou úniou zakázané v roku 1999. EÚ nedávno ohlásila ďalšie obmedzenie ftalátov DEHP, BBP a DBP v horizonte troch až piatich rokov.

Okrem spomínaných dvadsiatichdvoch ftalátoch, chce ChemSec zakázať používanie ďalších troch, konkrétne DCHP, DEP a DHP.

EÚ kontroluje potenciálne rizikové chemikálie pomocou nariadenia známeho pod skratkou REACH, ktoré má za cieľ registráciu, vyhodnocovanie, autorizáciu a zákaz chemikálií.

ChemSec chce zaradiť do zoznamu „látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy“ 378 látok, ktoré by sa mali stať prioritou nariadenia REACH. Terajší oficiálny zoznam kontroluje a reguluje používanie iba 47 chemikálií.

Európska rada pre plasty a medziprodukty (ECPI) povedala, že vedecké štúdie nepreukázali nebezpečnosť používania ftalátov v kozmetických prípravkoch.

„Fakt, že kozmetické prípravky obsahujú ftaláty, nie je problémom a nepredstavuje bezpečnostné riziko či už pre ľudské zdravie alebo životné prostredie,“ tvrdí ECPI na svojej internetovej stránke.

Pozície

Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC) argumentuje že, „keďže legislatívne obmedzenia pre látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy pomocou REACH postupujú veľmi pomaly, environmentálne a zdravotnícke mimovládne organizácie spolu s BEUC a odbormi vyzývajú zákonodárcov a priemysel, aby jednali rýchlo a ochránili spotrebiteľov pred endokrinnými disruptormi a nahradili ich  bezpečnejšími alternatívami“.

„My všetci sme každý deň vystavení koktejlu endokrinných disruptorov bez toho, aby sme o tom vôbec vedeli: parabény v kozmetických prípravkoch, bisfenol A v kuchynských nástrojoch, ftaláty v našich kobercoch, atď. Je preto našou najvyššou prioritou aby spoločnosti začali nahrádzať tieto látky. Zoznam SIN je nástroj, ktorý im môže pomôcť dosiahnuť tento cieľ,“ povedala Monique Goyens, generálna riaditeľka BEUC.

„Endokrinné disruptory sú známe pre svoje negatívne účinky na ľudský hormonálny systém. Často ho narúšajú práve napodobňovaním alebo blokovaním prirodzených ľudských hormónov. Vystavenie sa týmto chemikáliám je nie len zdravotným rizikom pre súčasného jedinca, ale aj pre jeho deti a pravdepodobne aj pre jeho vnúčatá,“ povedala Lisette van Vliet, poradkyňa pre toxické látky v Aliancií pre zdravie a životné prostredie (HEAL).

„Vedci a zdravotníci sa čím ďalej tým viac zhodujú na tom, že zníženie miery vystavenia týmto toxickým látkam je najlepšou cestou k zníženiu počtu výskytu rakoviny a chronických ochorení. Preto potrebujeme, aby EÚ a členské štáty reagovali na hormonálne disruptory rýchlejšie,“ dodala.

(EurActiv/Reuters)

Pozadie

Po prijatí nariadenia REACH v roku 2006 presadzovala Únia rozširovanie takzvaného zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC). Zoznam obsahuje chemikálie, ktoré spôsobujú rakovinu, vrodené chyby a iné vážne zdravotné defekty. Navyše tieto chemikálie zostávajú v našom prostredí a kumulujú sa v organizmoch.

Európska agentúra pre chemikálie (ECHA) vydala svoj prvý zoznam päťnástich chemikálií, ktoré vyvolávajú najväčšie obavy o verejné zdravie a životné prostredie, v októbri 2008. Zoznam sa odvtedy upravoval a dnes obsahuje 47 látok.

Prvé chemikálie na kandidátnej listine budú zaradené na prioritný zoznam a prejdú špeciálnou kontrolou predtým než budú autorizované.

Skupiny verejného záujmu a mimovládne organizácie na čele s ChemSecom načrtli svoju vlastnú SIN („Substitute it now!“) listinu, ktorá obsahuje zoznam Látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy. Prvá verzia obsahovala 356 nebezpečných chemikálií. Druhá verzia, ktorá bola zverejnené 3. mája, bola doplnená o ďalších 22 látok, o tzv. endokrinné disruptory.

REKLAMA

REKLAMA