EP rozhoduje o kľúčovej technológii pre znižovanie emisií

Dohoda v Európskom parlamente by pomohla zabezpečiť financovanie technológie schopnej znižovať emisie uhoľných elektrární. Kľúčové hlasovanie sa blíži.

Pozadie

Zachytávanie a uskladňovanie uhlíka (CCS) je procesom, v ktorom sa z plynov produkovaných elektrárňami oddeľuje CO2, stláča, prepravuje a uskladňuje v geologických podložiach na súši alebo na dne mora.

Komisia podporuje CCS ako dôležitú časť plánov na zníženie emisií CO2 a súčasť klimatického a energetického balíka, predstaveného 23. januára. V marci 2007 sa lídri EÚ zaviazali, že do roku 2015 bude v Únii fungovať 10-12 demonštračných elektrární využívajúcich CCS.

Technológia je však nákladná a znižuje efektívnosť elektrární až o 20%. Členské krajiny, Komisia ani súkromný sektor zatiaľ neprisľúbili na vývoj demonštračných elektrární podstatnejšie financie.

Financovanie emisnými povolenkami

Britský europoslanec Chris Davies, ktorý je spravodajcom k návrhu právneho rámca pre podporu CCS v Európskom parlamente, navrhuje, aby sa na financovanie demonštračných projektov vyčlenilo 10 miliárd eur v emisných povolenkách.

Tie by sa vzali z Rezervy pre nových členov, ktorú má systém ETS, ktorú tvoria emisné povolenky vyhradené pre krajiny a sektory, ktoré sa k schéme pridajú počas jej fungovania.

„Hovoríme o asi 10 miliardách eur subvencií“, povedal Davies v pondelok (22. september) počas konferencie, na ktorej konzultanti z McKinsley prezentovali štúdiu o ekonomických súvislostiach CCS. Emisné povolenky by boli poskytnuté uhoľným elektrárňam s kapacitou „300 megawattov a viac“, povedal europoslanec.

O návrhu, ktorý pozmeňuje článok 32 návrhu smernice, bude Výbor EP pre životné prostredie hlasovať 7. októbra.

Jednou z výhod takéhoto systému bude, že sa neprekročí celkový emisný limit pre EÚ-27 – keďže povolenky budú čerpané z rezervy. Takto generované fondy však budú poskytnuté len vtedy, keď bude CO2 naozaj uložené pod zem. „Nebudú určené na podporu technológií, ale zaplatia skutočné zníženie emisií CO2“, zdôraznil Davies.

„Tieto povolenky budú pravdepodobne poskytované prostredníctvom Európskej investičnej banky“, aby sa zabezpečili „potrebné investície zo súkromného sektora“ a zároveň predišlo tomu, aby niekto vďaka schéme realizoval zisk.

Komisia je „otvorená“ štátnej pomoci pre CCS

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs na konferencii McKinsley povedal, že start-up financovanie špecifických demonštračných CCS projektov majú poskytovať členské krajiny, pretože Európska únia nemá žiadne dodatočné prostriedky. Naznačil „otvorenosť“ Komisie k využitiu schém štátnej pomoci.

Parlamente pravdepodobne za,  Rada silno proti

Pozornosť sa obracia na Parlament, kde prebehne 7. októbra hlasovanie vo Výbore pre životné prostredie. „Debata v Európskom parlamente sa preklopila z počiatočného skepticizmu“, povedal Davies a dodal, že „dosť silne verím, že získam vo výbore väčšinu“. Dodal, že myšlienka získava podporu aj v pôvodne skeptickom generálnom riaditeľstve Komisie pre životné prostredie.

„V Rade je však v súčasnosti voči návrhu silná opozícia.“ Davies však verí, že názory sa časom priblížia. „Myslím že to je preto, že sa pozerajú viac na systém obchodovania s emisiami, než na CCS.“

„Spojené kráľovstvo a Holandsko to podporujú“, povedal Davies pre EurActiv. „Dúfam, že to podporia Taliani, Španieli a Česi. Zdá sa, že Nemecko ešte nie je rozhodnuté, (názor) závisí od toho, s kým hovorím.“

Ďalšie kroky

  • 7. október 2008: hlasovanie vo Výbore EP pre životné prostredie
  • November – december 2008: prvé čítanie v plenárke
  • December 2008: Rada ministrov EÚ má dosiahnuť politickú dohodu o klimatickom a energetickom balíku, vrátane CCS

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA