EÚ hľadá spoločný postoj ku GMO

Paríž chce, aby autorizácia geneticky modifikovaných organizmov brala do úvahy „miestne špecifiká“. Proces autorizácie má prehodnotiť „skupina priateľov Predsedníctva“.

Vytvorenie skupiny oznámilo Francúzske predsedníctvo na víkendovom neformálnom stretnutí ministrov životného prostredia. „Túto skupinu sme požiadali, aby pôsobila dvoma smermi“, povedala v interview pre EurActiv.fr francúzska štátna tajomníčka pre ekológiu Nathalie Kosciusko-Morizet.

Po prvé, skupina sa bude zaoberať hodnotiacim procesom pre autorizáciu GMO. Kosciusko-Morizet mu vyčíta, že je nedostatočne transparentný a neberie dostatočne do úvahy dlhodobé vplyvy GMO a lokálne expertízy. Proces doteraz prakticky vždy skončil zablokovaním rozhodnutia v Rade, keďže členské krajiny nemali názor, takže im nakoniec autorizáciu Komisia vnútila.

Súčasný systém „nám nedovoľuje brať do úvahy miestne špecifiká“ – prírodné rezervácie, lokálne poľnohospodárstvo a podobne.

Skupina však bude tiež diskutovať „ako brať do úvahy možné nové dopady, neznáme v čase autorizácie (GMO)“.

Únia musí tiež zistiť, ako sa postaviť ku „krajine, ktorá by sa napríklad mohla chcieť vyhlásiť za zónu bez GMO“, dodáva Kosciusko-Morizet.

Skupina organizovaná Francúzskym predsedníctvom má byť „komplementárna“ k tej, ktorú vytvoril minulý mesiac predseda Komisie Barroso. Ten požiadal európskych lídrov aby nominovali svojich zástupcov do neformálnej skupiny na vysokej úrovni. Aj jej úlohou je prehodnotenie procesu autorizácie GMO a spôsobu, akým je následne implementovaná súvisiaca európska legislatíva.

Podľa nemenovaného európskeho diplomata bude „francúzska“ iniciatíva ad hoc pracovnou skupinou, ktorá sa pokúsi hodnotiť určené problémy do hĺbky a nájsť konkrétnu odpoveď na otázky ako je procedúra hodnotenia rizík. Barrosova skupina sa má sústrediť na „celkový obraz“, na horizontálne a globálne limity európskej politiky GMO.

Skupina organizovaná Francúzskym predsedníctvom začne fungovať v septembri, závery má predložiť na Radu pre životné prostredie, 4.-5. decembra 2008. O otázke ale budú ministri opäť hovoriť už na stretnutí začiatkom októbra.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA