EÚ môže splniť Kjótske ciele

Pätnásť starých členských krajín Únie môže pohodlne splniť Kjótsky záväzok zníženia emisií CO2. Stačí, ak úspešnejšie krajiny pomôžu tým, ktoré zaostávajú.

Správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktorá bude zverejnená v novembri, naznačuje, že krajiny EÚ-15 môžu do roku 2012 znížiť emisie CO2 až o 11% v porovnaní s rokom 1990. V Kjótskom protokole sa zaviazali k zníženiu o 8%.

Takýto výsledok však nie je zaručený, a na jeho dosiahnutie bude potrebné realizovať niektoré opatrenia. Tie súčasné totiž zabezpečia iba 3,6% redukciu do roku 2010. Niektoré krajiny EÚ už plánujú nové iniciatívy, ako je možnosť zachytávania CO2 výsadbou lesov, či použitie „uhlíkových kreditov“, ktoré získajú z rozvoja projektov pomáhajúcich znižovať emisie v zahraničí.

EEA tiež upozorňuje, že je nevyhnutné, aby všetky krajiny znížili emisie na plánovanú úroveň – u efektívnejších to bude znamenať, že vyvážia slabé redukcie krajín s horšími emisiami.

„Niekoľko členských krajín nie je stále na ceste k splneniu Kjótskych cieľov. Ak sa však vezme do úvahy mimoriadne dobrý výsledok očakávaný u iných členských krajín, EÚ-15 ako celok by mala splniť záväzky z Kjóta“, tvrdí riaditeľka EEA Jacqueline McGlade.

Podľa agentúry tiež do projekcie vývoja emisií viacerých krajín neboli započítané vplyvy Európskeho systému obchodovania s emisiami, takže úroveň emisií môže byť ešte výrazne nižšia.

Kjótske ciele sa už podarilo prekonať Francúzsku, Grécku, Švédsku a Británii. Dánsko, TalianskoŠpanielsko naopak naznačili, že ich nesplnia. Ostatných osem krajín by malo ciele v roku 2012 splniť.

V pomerne optimistickej správe EEA však zaznelo aj varovanie – ak nebudú implementované opatrenia, ktoré obsahuje klimaticko-energetický balíček, EÚ nemá šancu splniť svoj druhý cieľ, znížiť emisie o 20% do roku 2020. Hoci lídri na summite v Bruseli 16. októbra ciele potvrdili, existujú obavy, že finančná kríza a hrozba recesie povedú k oslabeniu legislatívy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA