Európa verí na globálny zákaz ortuti

Európski ministri včera (25.9.) rozhodli, že od roku 2011 sa zakáže vývoz ortuti z EÚ. Komisár Dimas verí, že podobnú stratégiu prijmú aj ďalšie krajiny sveta.

„Dúfajme, že ďalšie krajiny budú nasledovať náš príklad o podporia náš cieľ, [ktorým je] znižovanie globálnej ponuky tejto nebezpečnej látky,“ komentoval Stavros Dimas, komisár pre životné prostredie, záverečné rozhodnutie Rady úplne zakázať vývoz ortuti z EÚ po roku 2011. Ministri zodpovedajúci za konkurencieschopnosť schválili nariadenie o zákaze 25. septembra.

Ortuť za z EÚ prestane vyvážať v marci 2011. Nová legislatíva súčasne stanovuje, že do rovnakého času sa budú musieť umiestniť do špeciálnych bezpečnostných nádob všetky prebytočné zásoby, ktoré sa nepredali. Ide o kompromis, na ktorom sa dohodli európske inštitúcie počas diskusie, ktorá začala na jar. Návrh poslancov, aby sa súčasne s vývozom zakázal aj dovoz ortuti, bol zamietnutý ako nepraktický. Súčasne sa stanovil skorší termín zákazu exportu; Komisia navrhovala pôvodne október 2011.

Zákaz exportu je „kľúčovou súčasťou stratégie EÚ pre znižovanie globálnej ponuky ortuti a teda aj obmedzovania emisií vysoko toxických ťažkých kovov do životného prostredia,“ konštatuje vo svojom oficiálnom stanovisku Európska komisia. Exekutíva predstavila nariadenie upravujúce nakladanie s ortuťou v roku 2006. Šlo o krok v rámci európskej stratégie pre ortuť z roku 2005, ktorej cieľom je znižovanie znečistenia životného prostredia nielen v európskom rámci, ale aj v globálnom.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA